Oudheidwetenschappen

In de Europese cultuur wordt steeds weer teruggegrepen op de oude beschavingen van West-Azië, Griekenland en Rome. Bij Oudheidwetenschappen bestudeer je niet alleen de teksten, beelden en concepten uit de Oudheid die een sterke invloed hebben gehad op de Europese cultuur, maar ga je ook in op de vraag hoe en waarom hun invloed in opeenvolgende periodes op verschillende manieren vorm kreeg.Bekijk de webinar Oudheidwetenschappen

Interdisciplinaire studie

Om greep te krijgen op de Oudheid en haar doorwerking in Europa is een interdisciplinaire aanpak nodig die de grenzen tussen verschillende disciplines, zoals geschiedenis, archeologie, erfgoedstudies en klassieke literatuur omvat en overstijgt. Ook de wisselwerking en het cultureel contact tussen verschillende cultuurgebieden rondom de Middellandse Zee speelt hierbij een grote rol. Al deze aspecten komen aan de orde in de bacheloropleiding Oudheidwetenschappen. Daarnaast specialiseer je je in een van de disciplines die tezamen Oudheidwetenschappen vormen.

Oudheidwetenschappen iets voor jou?

  • Je bent geïnteresseerd in de Oudheid en de cultuurgeschiedenis van de wereld rondom de Middelandse Zee,
  • Je wilt bestuderen hoe cultuuruitingen  en teksten uit de Oudheid in opeenvolgende latere periode hun stempel hebben gedrukt op de Europese cultuurgeschiedenis
  • Je bent geïnteresseerd in een interdisciplinair perspectief op de Oudheid in combinatie met specialistische verdieping.

Waarom oudheidwetenschappen in Amsterdam

  • Oudheidwetenschappen is uniek in Nederland door de interdisciplinaire benadering en doordat cultuuroverdracht een centraal thema vormt: cultuuroverdracht in de Oudheid tussen het Midden-Oosten, de Mediterrane wereld en Europa, maar ook van de wereld van de Oudheid naar latere periodes, tot op de dag van vandaag.
  • Interdisciplinariteit kenmerkt niet alleen de inhoud, maar ook de organisatie van de studie: je volgt vakken en werkt samen met studenten van de opleidingen Archeologie en Griekse en Latijnse taal en cultuur. Ook deze twee bacheloropleidingen bieden de UvA en VU gezamenlijk aan.
  • De bachelor steunt op een sterk team docenten en onderzoekers in de oudheidwetenschappen van de twee Amsterdamse universiteiten.
  • Je studeert in de binnenstad van Amsterdam, dichtbij het Allard Pierson Museum, het archeologisch museum van de UvA en de ArcheoHotspot in Amsterdam. De collecties van dit museum ga je intensief benutten. 

ACASA 

Met ingang van 2017 bieden de UvA en de VU de opleiding Oudheidwetenschappen gezamenlijk aan, in het kader van het samenwerkingsverband Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archaeology: ACASA. De specialismen van beide universiteiten zijn gebundeld en het centrum biedt een breed scala aan opleidingen in de Oudheidwetenschappen, Klassieke Talen, Oude Geschiedenis en Archeologie. De combinatie van specialisten in al deze academische richtingen zorgt voor een stimulerende, interdisciplinaire omgeving om samen te werken en te studeren. Het onderwijs vindt plaats op de binnenstadscampus rondom het Binnengasthuisterrein, naast het Allard Piersonmueum.

Studereen in deeltijd

Je kunt Oudheidwetenschappen niet in deeltijd studeren.

Meer weten?

Lees alles nog eens rustig na in de brochure.

Kerngegevens


Diploma
BA Oudheidwetenschappen
Type
Regulier onderwijs
Vorm
Voltijd
Studielast
180 EC, 36 maanden
Voertaal
Nederlands
Start
September
CROHO-code
56704

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen