Masters Europese studies aan de UvA

De masterprogramma's van Europese studies aan de UvA bestrijken een breed terrein van hedendaagse Europese vraagstukken, maar gaan ook de diepte in. In de master European Policy staat vooral de totstandkoming van Europees beleid en het politieke Europa centraal. In de master Identity and Integration gaat het vooral over vraagstukken van Europese culturele diversiteit en identiteit. Daarnaast biedt de UvA de unieke specialistie East European Studies aan. Je studeert midden in Amsterdam in een internationale context; de voertaal van alle masterprogramma's is Engels.

Onze masters