Studieprogramma

Nieuwgriekse taal en cultuur

De bachelor Nieuwgriekse taal en cultuur duurt drie jaar. Een studiejaar bestaat uit twee semesters. Een semester is opgebouwd uit twee blokken van 8 weken en een blok van 4 weken. Een studiejaar omvat 60 studiepunten (EC).

Het eerste studiejaar

  • In het eerste studiejaar, de propedeuse, maak je kennis met verschillende facetten van het Nieuwgrieks. Er wordt een stevig beroep gedaan op je zelfdiscipline. 
  • Je besteedt veel tijd aan taalvaardigheid en cultuurkunde. Bij Cultuurkunde bestudeer je de politieke, culturele, religieuze en sociaal-economische ontwikkelingen van het Byzantijnse keizerrijk (330-1453) en het hedendaagse Griekenland, waardoor je de Griekse cultuuruitingen beter leert duiden en in hun context kunt plaatsen.
  • Ook volg je algemene colleges op het gebied van geesteswetenschappen en regiostudies. Je leert hoe je een onderzoek moet opzetten en raakt geoefend in het op academisch niveau redeneren, argumenteren en formuleren.

Tweede en derde studiejaar

Na het eerste jaar maak je een keuze voor de major Griekenlandstudies of je stapt over op de major Europese studies. Dit is afhankelijk van de vraag of je juist verdieping wilt of toch liever een brede basis wilt leggen.

Major Griekenlandstudies

In de major Griekenlandstudies leer je gebruik te maken van Griekse journalistieke en literaire bronnen. Je verdiept je in de discussies over Griekenland en zijn plaats in Europa en het Mediterrane gebied. In het tweede semester van je tweede jaar studeer je een halfjaar aan een Griekse universiteit (in Griekenland of Cyprus). In deze major studeer je af als Griekenlanddeskundige.

Major Europese studies

In de major Europese studies stap je over op een bredere benadering en concentreer je je op het Europese perspectief. Hierin komt Griekenland nog steeds aan bod, maar je werkt uitsluitend met vertaalde teksten en secundaire literatuur. Je studeert af in de bachelor Europese studies.

Een overzicht van de vakken van Nieuwgriekse taal en cultuur vind je in de digitale UvA Studiegids:

Tijdsbesteding en toetsvormen

Als bachelorstudent ben je zo'n 42 uur per week met de studie bezig. Je besteedt ongeveer 15 uur per week aan colleges. De rest van de tijd ben je bezig met zelfstudie (voorbereiding op colleges, werkstukken en tentamens).

  • Tijdens hoorcolleges licht de docent de literatuur toe die je van tevoren hebt bestudeerd.
  • Tijdens werkcolleges werk je intensief samen met je medestudenten, maak je opdrachten en houd je presentaties.
  • Toetsen bestaan uit schriftelijke of mondelinge tentamens, presentaties, werkstukken of referaten. De resultaten van de toetsen vormen samen het eindcijfer van het vak.
  • Bij Nieuwgrieks kun je op de vrijdagmiddag regelmatig een college volgen over een onderwerp dat buiten het reguliere onderwijsprogramma valt. Na afloop kun je dan napraten met studiegenoten, afgestudeerden, belangstellenden en docenten.

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen

29 mei 2018