Studieprogramma

Psychobiologie

Psychobiologie is een voltijd studie waarbij vanaf het begin een behoorlijke inspanning van je wordt verwacht. Je bent ongeveer 40 uur per week met je studie bezig. Elk studiejaar is opgebouwd uit twee semesters van twintig weken en omvat 60 studiepunten. Ieder semester bestaat uit twee periodes van acht weken en een periode van vier weken.

Het eerste jaar

Het eerste jaar begint met een introductie van de psychobiologie. Je krijgt vakken over genetica en evolutie, Hogere mentale processen, celbiologie en neurofysiologie. Naast deze vakken is er aandacht voor methoden van onderzoek, statistiek, wiskunde, natuurkunde, scheikunde en leer je programmeren in R.

Het tweede jaar

In het tweede studiejaar verdiep je je verder in de relatie tussen de hersenen en functies als geheugen, aandacht, motivatie, taal, emotie, motivatie en verslaving. Ook leer je meer over de ontwikkeling van het individu en over de biologische basis van aandoeningen van het zenuwstelsel. Je schrijft een kleine scriptie in het Engels en volgt een vak over beroepsethiek.
Gedurende het hele jaar volg je een practicumreeks parallel aan de vakken. Deze practica vormen de overgang tussen de kortere meer illustratieve practica uit het eerste jaar en het zelfstandig doen van onderzoek aan het einde van de bacheloropleiding. Je doet individueel of groepsgewijs experimenten, die meerdere dagdelen in beslag nemen en waar je schriftelijk, dan wel mondeling in het Engels over rapporteert.

 

Het derde jaar

In het derde jaar kun je een voor jou specifieke track samenstellen uit de aangeboden vakken met verdieping binnen de neurowetenschappen, moleculaire- celbiologie of psychologie. Daarnaast kun je ook voor een minor kiezen.
Aan het einde van het derde jaar rond je de bachelor af met een bachelorproject. Je doet een wetenschappelijke stage waarvan je de uitkomst verwerkt in een wetenschappelijk verslag in het Engels. Na afronding van je bacheloropleiding ontvang je de titel Bachelor of Science (BSc).

Voor de opbouw van het curriculum ga  je naar het studieprogramma en voor de inhoud van alle vakken kun je kijken in de digitale studiegids.

 

Onderwijsvormen

  • Tijdens de interactieve hoorcolleges behandelt de docent de stof, doe je kleine opdrachten en krijg je de gelegenheid om vragen te stellen.
  • Bij een werkgroep ga je zelf met de theorie aan de slag en kun je onder andere werken aan je academische vaardigheden, zoals het schrijven van een onderzoeksverslag en het presenteren van wetenschappelijk onderzoek.
  • Tijdens een practicum breng je de theorie in de praktijk en ontwikkel je je onderzoeksvaardigheden waarbij je vaak zelf een experiment bedenkt, uitvoert, uitwerkt en presenteert.
  • Iedereen heeft een eigen laptop die actief ingezet wordt bij de interactieve hoorcolleges, werkgroepen en practicumonderwijs. Zo zul je bijvoorbeeld je computer gebruiken om experimenten te simuleren en leer je modellen van complexe biologische processen ermee te maken. Daarnaast leer je onderzoeksgegevens verwerken en de basis van het programmeren.

Gepubliceerd door  Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

14 september 2016