Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Dr. Somaya Ben Allouch (1979) is per 1 januari 2021 benoemd tot bijzonder hoogleraar Human-System Interaction for Health and Wellbeing aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting Bèta Plus en is tot stand gekomen in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Ben Allouch combineert het bijzonder hoogleraarschap met haar functie als Lector Digital Life aan de HvA.
Somaya Ben Allouch (foto: Kirsten van Santen)
Somaya Ben Allouch (foto: Kirsten van Santen)

Ben Allouch is een vooraanstaand expert op het grensvlak van ubiquitous computing, human-computer interaction en gezondheid. In haar onderzoek focust ze op de interactie tussen mens en systeem; de ontwikkeling, het gebruik en de evaluatie van digitale technologieën in zorg en welzijn; en informatie- en communicatietechnologieën in het dagelijks leven.

Mens-systeem-interactie

Kunstmatige agents, robotachtige bedienden, interactie via virtual reality en augmented reality worden zowel in onderzoekslaboratoria als commerciële omgevingen steeds verder ontwikkeld. Tegelijkertijd leiden maatschappelijke en economische ontwikkelingen tot grote uitdagingen binnen de domeinen gezondheid en welzijn. De belangstelling voor en de impact van informatie- en communicatietechnologieën nemen dan ook in rap tempo toe en mens-technologie-interactie zal in de toekomst een sleutelrol gaan spelen in het alledaagse leven. Succesvolle integratie van systemen die dat mogelijk maken, vereist een kritische blik op en diepgaand inzicht in de ontwikkeling, het gebruik, de implementatie en de evaluatie van mens-systeem-interactie. Ben Allouch gaat zich hier in haar onderzoek nader op richten, binnen de toepassingsdomeinen gezondheid en welzijn.

Samenwerking UvA en HvA

Als bijzonder hoogleraar vervult Ben Allouch een brugfunctie tussen UvA en HvA. De leerstoel wordt ingebed in het Instituut voor Informatica van de UvA, waar verschillende groepen onderzoek doen naar intelligente data-engineering, intelligente sensorinformatiesystemen en systemen en netwerken. Ook sluit Ben Allouchs onderzoek naadloos aan bij het onderzoeksthema AI Technology for People, waarin de UvA samen optrekt met onder meer Amsterdam UMC, Centrum Wiskunde & Informatica, gemeente Amsterdam, NKI, VU en HvA. Aan de HvA is het onderzoek naar mens-systeem-interactie met een specifieke focus op gezondheid en welzijn gecentreerd in de onderzoeksgroep 'Digital Life' van de Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie en in verschillende onderwijsprogramma’s zoals software engineering, technische informatica, game development en toegepaste artificiële intelligentie.

Als lector aan de HvA en bijzonder hoogleraar aan de UvA gaat Ben Allouch interdisciplinaire samenwerkingsprojecten tussen beide instellingen opzetten en mogelijk ook gezamenlijke onderwijsprogramma's ontwikkelen. Dit sluit ook aan bij het Applied Artificial Intelligence Centre van de HvA, waarin de HvA nauw samenwerkt met andere Amsterdamse kennisinstellingen, waaronder de UvA, en de gemeente Amsterdam.

Aan de UvA zal Ben Allouch betrokken zijn bij het onderwijs aan bachelor- en masterstudenten Information Studies en Artificial Intelligence. Zo kunnen studenten van de UvA hun kennis van AI gaan toepassen in onderzoeksprojecten van de HvA, in een real-life context binnen projecten gericht op zorg en welzijn.

Over Somaya Ben Allouch

Ben Allouch is sinds 2018 Lector Digital Life en hoofd van de onderzoeksgroep Digital Life van de Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie aan de HvA. Eerder leidde ze de onderzoeksgroep Technology, Health & Care aan Hogeschool Saxion en was ze universitair docent bij het departement Media, Communicatie en Organisatie van de Universiteit Twente (UT). In 2011 en 2012 werkte Ben Allouch als gastonderzoeker bij het Ambient Intelligence Lab van Stanford University (VS). Ze studeerde Toegepaste Communicatiewetenschap aan de UT en promoveerde daar op het proefschrift The Design and Anticipated Adoption of Ambient Intelligence in the Home.

Zij publiceerde tal van artikelen in wetenschappelijke tijdschriften, onder andere in International Journal of Mobile Human Computer Interaction, Journal of Human-Computer Interaction en Journal of Medical Internet Research, en is ze gastredacteur geweest van de wetenschappelijke tijdschriften International Journal of Distributed Sensor Networks en International Journal of Social Robotics. Sinds 2012 is ze lid van de redactieraad van Journal of Ambient Intelligence and Smart Environments  en Ben Allouch zit in de organisatiecommissie van het internationale congres van Intelligent Environments 2021. Ze was projectleider van het consortium dat de mobiele app Stopmaatje ontwikkelde en introduceerde om mensen te ondersteunen bij het stoppen of te minderen met roken.