Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dr. Elizabeth von Hauff (1977) is benoemd tot bijzonder hoogleraar Non-Equilibrium Thermodynamics in Energy Conversion aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting Bèta Plus.

Elizabeth von Hauff (foto: Kirsten van Santen)
Elizabeth von Hauff (foto: Kirsten van Santen)

Von Hauff doet onderzoek op het terrein van zonne-energie, met een focus op fundamentele vraagstukken op het grensvlak tussen de natuur- en scheikunde. Als bijzonder hoogleraar aan de UvA gaat zij zich richten op de rol van dynamische processen in de omzetting (conversie) van energie. De leerstoel wordt ondergebracht bij de onderzoeksgroep Molecular Photonics van het Van 't Hoff Institute for Molecular Sciences (HIMS) en Von Hauff zal actief zijn binnen het UvA-onderzoekszwaartepunt Sustainable Chemistry.

Energieconversie en dynamica

Recente studies uit de theoretische fysica wijzen erop dat dynamica cruciaal zijn voor devices voor energieconversie. Er is nu specifiek experimenteel onderzoek nodig om dit ook daadwerkelijk waar te nemen en het verband te leggen met de macroscopische eigenschappen van zonnecellen. Nieuwe inzichten in zonne-energieconversie kunnen onderzoekers helpen bij de ontwikkeling van efficiënte nieuwe materialen en zonnecelarchitecturen.

Zonne-energie is een belangrijk onderwerp van onderzoek in Amsterdam, dat veel mogelijkheden biedt voor samenwerking. Onderzoeksgroepen aan de UvA (HIMS en Institute of Physics), Vrije Universiteit Amsterdam en AMOLF zijn actief op dit interdisciplinaire terrein. Von Hauff gaat binnen en buiten het HIMS de samenwerking op het onderzoeksthema Molecular Photonics faciliteren en versterken.

Von Hauff gaat ook bijdragen aan het onderwijs aan bachelor-en masterstudenten Scheikunde en Natuurkunde. Zij is reeds actief in de gezamenlijke onderwijsprogramma’s van UvA en VU. In het kader van haar nieuwe leerstoel gaat zij met collega's samenwerken om onderwijs te ontwikkelen en te geven gericht op energieconversie en zonne-energietechnologie.

Over Elizabeth von Hauff

Von Hauff komt oorspronkelijk uit Canada. Ze studeerde Natuurkunde aan de University of Alberta in Edmonton en vertrok daarna naar de Universiteit van Oldenburg (Duitsland) voor haar promotie (2005). Vervolgens werkte ze daar als senior researcher en voltooide ze in 2011 haar ‘Habilitation’. Daarna had Von Hauff een gecombineerde aanstelling als universitair hoofddocent op het terrein van zonne-energie aan het Institute of Physics van de Universiteit van Freiburg en het Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems (ISE). Sinds 2013 is Von Hauff universitair hoofddocent Natuurkunde aan de VU Amsterdam. Ze is Associate Editor van het Journal of Materials Chemistry C van de Royal Society of Chemistry.