Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Dr. Frank Pijpers (1964) is benoemd tot bijzonder hoogleraar Complexiteit voor Officiële Statistiek aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld namens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Pijpers combineert het hoogleraarschap met zijn functies als programmamanager Methodologisch onderzoek en senior methodoloog bij het CBS.
Frank Pijpers
Frank Pijpers (foto: Sjoerd van der Hucht)

Overheden, binnen en buiten Nederland, streven ernaar om besluitvorming in beleid en bestuur te onderbouwen aan de hand van bewijs uit doelmatigheidsstudies. Bewijs kan komen uit economische of sociale modellen, maar directe toetsing aan primair cijfermateriaal en analyses daarvan speelt een steeds grotere rol. Om beleid te kunnen onderbouwen is er een grote behoefte aan het identificeren en kwantificeren van oorzaken en gevolgen: causale verbanden. Terwijl correlaties tussen meetbare grootheden relatief eenvoudig aan te tonen of te verwerpen zijn, zijn causale verbanden veel moeilijker te beoordelen. Wetenschappelijke technieken en wiskundig sluitende bewijsvoering zijn noodzakelijk om hypothetische causaliteit te kunnen verwerpen, vooral in situaties waarin gecontroleerde en afgesloten experimenten niet mogelijk zijn. Dit is het werkterrein van de officiële statistiek. Pijpers: ‘Met de complexiteitstheorie kunnen belangrijke verschijnselen in de samenleving en de economie begrijpelijker worden. Voor het CBS is deze theorie interessant om complexe fenomenen vanuit statistisch oogpunt beter in samenhang te kunnen beschrijven.’ Officiële statistiek is niet alleen van belang voor de onderbouwing van besluitvorming. Het is ook essentieel in de zoektocht naar veilige en transparante toepassingen van AI en datascience-technieken.

Complexiteitswetenschap

Als bijzonder hoogleraar bij het Korteweg-de Vries Instituut voor Wiskunde van de UvA gaat Pijpers zich richten op toegepaste statistiek, in het bijzonder op het toepassen van de theorieën en analysetechnieken van de complexiteitswetenschap bij causale verbanden in sociale en economische verschijnselen in onze samenleving. Hij zal dit doen in nauwe samenwerking met het UvA Institute for Advanced Study (IAS), dat onderzoekers uit alle academische disciplines samenbrengt om complexe onderzoeksvraagstukken te bestuderen en specifiek het effect van mogelijke interventies. Pijpers’ onderzoek omvat drie lijnen: Agent Based Modelling, dynamische-systeemanalyse en netwerkanalyse en -reconstructie. Met deze methodologieën kunnen inzichten uit complexe systemen worden ingezet voor evidence based beleid in de maatschappij.

Samenwerking UvA-CBS

Pijpers gaat ook de samenwerking tussen de UvA en het CBS verder vormgeven. De ontwikkeling van kennis door middel van onderzoek is ook van groot belang voor het CBS. Als bijzonder hoogleraar zal Pijpers een brugfunctie tussen beide instellingen vervullen, waarbij hij de contacten tussen medewerkers van het CBS en masterstudenten, promovendi en postdocs van de UvA gaat bevorderen door middel van onderzoekstages, samenwerkingen op projectniveau en (gast)colleges en bijeenkomsten. Op die manier draagt hij niet alleen bij aan de valorisatie van onderzoek, maar ook aan de opleiding van een nieuwe generatie onderzoekers.

Over Frank Pijpers

Pijpers is sinds 2010 werkzaam bij het CBS, sinds 2014 als senior methodoloog en daarnaast - sinds 2015 - als programmamanager Methodologisch onderzoek. Eerder was hij onder meer Government Operational Researcher (senior) bij het Department for Children, Schools and Families van de Britse overheid, docent aan Imperial College London (Verenigd Koninkrijk) en universitair hoofddocent aan Aarhus University (Denemarken). Pijpers studeerde Natuur- en Sterrenkunde aan de Universiteit Leiden en promoveerde aan diezelfde universiteit op zijn proefschrift getiteld The Dynamics of the Winds of Cool Giants and Supergiants.