Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Dr. Eileen Moyer is benoemd tot hoogleraar Anthropology of Ecology, Health and Climate Change aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA).
Eileen Moyer (foto: Mark Mieras)

Na een groot deel van haar carrière als medisch antropoloog besteed te hebben aan HIV-onderzoek en het lesgeven over stedelijke en medische antropologie, richt Eileen haar onderzoek nu op ecologische vraagstukken, planetaire gezondheid en klimaatverandering. Haar nieuwe leerstoel wordt binnen de antropologie afdeling gezien als een noodzakelijke respons op de toenemende wens van studenten om de effecten van klimaatverandering op ecologie, gezondheid en cultuur te bestuderen. Als hoogleraar aan de UVA zal Moyer met haar onderzoek de manieren verkennen waarop klimaatverandering het leven in steden (menselijk of anderszins) beroert en de relaties tussen klimaatverandering, milieuvernietiging en ziekte-ecologieën beschouwen. Ze is geïnteresseerd in de etnografisch verkenning van de sociale dynamiek en - gevolgen van de klimaatverandering en de eruit voorvloeiende ecologische verstoringen, met aandacht voor geopolitieke ongelijkheden, verbeeldingen van duurzaamheid en (bio)technologische remedies. Ze gaat deel uitmaken van de onderzoeksgroep ‘Moving Matters’ van het Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR) en continueert haar verbinding met het Amsterdam Institute for Global Health and Development, waar ze tevens lid is van de Executive Board.

Moyer heeft ruim twintig jaar onderzoek verricht naar HIV/AIDS en wordt beschouwd als een internationaal expert op het gebied van de sociale aspecten van HIV. Haar begrip van deze pandemie als een dynamiek gesitueerd in verweven biologische, ecologische en sociale werelden bepaalt ook haar perspectief op klimaatverandering als een complex meerlagige problematiek. Haar nieuwe onderzoek bouwt voort op haar blijvende belangstelling voor Afrikaanse steden, waar de ecologische, economische en epidemiologische effecten van klimaatverandering diepgaand ervaren worden. Zij verbindt haar werk naar de relaties tussen mensen en virussen met fundamentele vragen over hoe natuur en cultuur verweven zijn, met inbegrip van antropologische kwesties zoals de verwantschap en de relatienetwerken tussen soorten, de origine en de evolutie van de mensheid, en het leven zelf.

Moyer superviseert op dit moment dertien promovendi en een postdoctoraal onderzoeker. Ze blijft lesgeven over stedelijk Afrika, gezondheid en ongelijkheid, en etnografisch schrijven. Als deel van haar nieuwe aanstelling, zal ze ook verantwoordelijkheid nemen voor onderwijsontwikkeling op het vlak van ecologische vraagstukken en klimaatverandering binnen de bachelor- en masterprogramma’s van de afdeling culturele antropologie.

Over Moyer
Moyer behaalde haar doctoraat in 2003, waarna zij achtereenvolgens junior universitair docent, universitair docent en, sinds 2016, universitair hoofddocent aan de UvA is geweest.

Met meer dan tachtig publicaties op haar naam, blijkt en blijft ze gecommitteerd om interdisciplinaire dialoog op te zoeken en beleidsdiscussies te beïnvloeden. Haar onderzoek is gepubliceerd in tijdschriften op het vlak van antropologie, medische wetenschap, volksgezondheid, urban – en media studies. In 2015 was Moyer mede-oprichter van het tijdschrift Medicine Anthropology Theory. Ze fungeerde als co-editor tot 2019 en blijft lid van de adviesraad van dit ‘open access’ tijdschrift dat interdisciplinaire dialoog bevordert tussen sociale wetenschappers, volksgezondheidspecialisten en medische professionals. Zij is verder peer reviewer voor, onder meer, Cultural Antropology, American Ethnologist, Medical Anthropology Quarterly en African Journal of AIDS Research.

Moyer maakte deel uit van talrijke internationale interdisciplinaire onderzoeksteams die complexe sociaal-medische problemen adresseerden gerelateerd aan HIV, seksuele en reproductieve gezondheid, en toegang tot medicijnen. Ze heeft onderzoeksprojecten geleid in China, Ethiopië, Kenia, Zuid-Afrika, Swaziland en Tanzania. Ze is een actief lid van diverse beroepsverenigingen en was bestuurslid van de Society for Medical Anthropology Association (2015–2018). In 2018 was ze medevoorzitter van de jaarlijkse bijeenkomst van de International Association for Social Science, Humanities, and HIV.