Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dr. Daniëlle Slootjes (1975) is benoemd tot hoogleraar Oude geschiedenis aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). 

Daniëlle Slootjes. Foto: Kirsten van Santen
Daniëlle Slootjes. Foto: Kirsten van Santen

Het onderzoek van Slootjes kenmerkt zich door een multidisciplinaire visie die bewust gericht is op het overschrijden van grenzen tussen klassieke vakgebieden. Haar expertise op het gebied van de laat-antieke bestuursstructuren en geografie laat zien hoe sterk de laat-Romeinse en vroegmiddeleeuwse periode waren verweven. Het meest recente onderzoek van Slootjes naar het universele fenomeen massagedrag in Griekse, Romeinse en Byzantijnse steden leent zich bij uitstek voor een multidisciplinaire benadering. Daarbij streeft ze naar verbindingen tussen enerzijds traditionele disciplines (de filologie, oude geschiedenis en archeologie) en anderzijds moderne concepten en methodes afkomstig uit bijvoorbeeld de sociologie, sociale psychologie, of sociale geografie.  

Verwevenheid antieke Mediterrane gebied 

Als hoogleraar aan de UvA gaat Slootjes zich in het bijzonder richten op de verbinding tussen de verschillende chronologische periodes en geografische gebieden van het antieke Mediterrane gebied. De Oudheid wordt vaak diachroon gepresenteerd met behulp van de klassieke chronologische kokers van de Griekse, Hellenistische en Romeinse wereld. Slootjes pleit juist voor een meer integrale en synchrone benadering, waarbij de nadruk ligt op de verwevenheid van de klassieke wereld met die van het Oude Nabije Oosten, Egypte en het latere Byzantijnse rijk. Deze integrale aanpak biedt ook de gelegenheid om de geschiedenis van het antieke Mediterrane gebied in een groter transregionaal perspectief te plaatsen en te relateren aan de geschiedenis van het Midden- en Verre Oosten.   

Het onderzoek van Slootjes zal inbedding vinden in het Amsterdam Center for Urban History (ACUH) en gebruikmaken van de expertise bij het Centre for Urban Studies (CUS).  

Over Daniëlle Slootjes 

Slootjes is sinds 2007 werkzaam als universitair docent Oude Geschiedenis bij de opleiding Geschiedenis van de Radboud Universiteit. Ze ontwikkelde en coördineerde daar recentelijk het nieuwe Engelstalige bachelorprogramma Comparative European History. Mede door haar eigen positieve ervaringen tijdens vele buitenlandverblijven heeft ze zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor een facultair Internationaliseringsbeleid dat zich kenmerkt door een inclusieve internationale classroom.  

Slootjes publiceerde tal van wetenschappelijke artikelen en boeken, waarbij ze graag samenwerkt met collega’s uit de hele wereld. Daarnaast zet ze zich via (radio) interviews, publiekslezingen, columns, of educatieve projecten al jaren in voor intensievere verbinding tussen de universiteit en onze huidige maatschappij. Recentelijk (april 2021) zette ze tijdens de ‘Week van de Klassieken’ in samenwerking met het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden en collega’s uit de VS en China twee publieksactiviteiten op: ‘Inclusive Antiquity’ en ‘Western Classics in China’.