Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dr. Jeroen van de Ven (1975) is benoemd tot hoogleraar Information, Communication, and Strategic Interaction aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Jeroen van de Ven (foto: Kirsten van Santen)
Jeroen van de Ven (foto: Kirsten van Santen)

Informatie, en vooral het gebrek daaraan, ligt ten grondslag aan veel vraagstukken in de moderne micro-economie. Het is van belang om te weten hoe mensen hiermee omgaan. Dit bepaalt in grote mate hoe goed markten werken, maar speelt ook in allerlei andere contexten een rol, zoals binnen ondernemingen of bij uitkomsten van politieke processen.

Van de Ven is gedragseconoom en houdt zich bezig met experimentele economie en toegepaste micro-economische theorie en onderwerpen op het grensvlak tussen psychologie en economie. Ook als hoogleraar op de nieuwe leerstoel Information, Communication, and Strategic Interaction gaat hij zich richten op vraagstukken uit de gedragseconomie, met een focus op communicatie. In het bijzonder gaat het om de uitwisseling van informatie in strategische interacties. In zijn onderzoek, dat voor een groot deel zal plaatsvinden in het onlangs opgerichte Communication Lab van het Amsterdam Center for Behavioral Change, maakt Van de Ven gebruik van verschillende theoretische modellen en experimentele methoden. Het doel is enerzijds om beter inzicht te verkrijgen in hoe informatie strategisch gebruikt wordt en anderzijds hoe dit het gedrag van anderen beïnvloedt. De leerstoel is ondergebracht binnen de sectie Microeconomics van de faculteit.

Naast het doen van onderzoek geeft Van de Ven onderwijs aan zowel bachelor- als (research)masterstudenten van de Amsterdam School of Economics en begeleidt hij studenten bij hun masterscripties. Ook coördineert hij de track Managerial Economics and Strategy van de master Business Economics.

Over Jeroen van de Ven

Van de Ven is sinds 2006 werkzaam aan de UvA, als research fellow aan het Amsterdam Center for Law and Economics en als universitair docent en hoofddocent aan de Amsterdam School of Economics. Daarnaast is hij sinds 2011 research fellow van het interuniversitaire Tinbergen Instituut. Van de Ven werkte als gastonderzoeker bij verschillende internationale universiteiten, waaronder de University of California San Diego en de École Normale Supérieure de Lyon. Hij promoveerde in 2003 cum laude aan Tilburg University op het proefschrift Psychological Sentiments and Economic Behaviour.