Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Prof dr. Agnes Akkerman is benoemd tot hoogleraar Regulation of Labour aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Agnes Akkerman (foto: Kirsten van Santen)
Agnes Akkerman (foto: Kirsten van Santen)

Akkerman is expert op het gebied van arbeidsrelaties. Zij onderzoekt hoe de wijze waarop werk wordt gereguleerd, bijvoorbeeld door het arbeidsrecht of in cao-onderhandelingen, de relaties beïnvloedt tussen werkgevers en werkenden, en werkenden onderling.

Als hoogleraar aan de UvA gaat Akkerman zich richten op interdisciplinair onderzoek en onderwijs op het terrein van de regulering van werk. Met haar leerstoel zal ze nieuw grensverleggend onderzoek op dit gebied stimuleren, in nauwe samenwerking met de interdisciplinaire onderzoekers van het AIAS/HSI en met andere wetenschappers binnen de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en andere faculteiten. Op onderwijsgebied zal Akkerman interdisciplinair onderwijs op het gebied van arbeidsvraagstukken ontwikkelen.

Over Agnes Akkerman

Akkerman is sinds 2016 hoogleraar Arbeidsmarktinstituties en Arbeidsrelaties aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Van 2015 tot 2019 bekleedde ze daarnaast de James Coleman leerstoel Duurzame Coöperatie in Collectieve Arbeidsverhoudingen aan de Rijksuniversiteit Groningen. 

Akkermans onderwijs en onderzoek hebben een sterk multidisciplinair karakter. Als socioloog werkt zij al lange tijd nauw samen met politicologen, bestuurskundigen, bedrijfskundigen, filosofen, psychologen en economen, in het onderwijs bijvoorbeeld in het interfacultaire vak Work in the 21st Century en in onderzoek onder andere in het NWO Zwaartekrachtprogramma Scoop. Akkermans ontving in 2016 een Vici-subsidie van NWO voor haar interdisciplinaire onderzoeksproject Een ontevreden werknemer, een ontevreden burger?