Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Dr. Bart Wallet is benoemd tot hoogleraar Joodse studies: vroegmoderne en moderne Joodse geschiedenis, in het bijzonder in Amsterdam, aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. De leerstoel is ingesteld in samenwerking met en met steun van de Stichting Menasseh ben Israel Instituut. Dit instituut is een academisch samenwerkingsverband ter bevordering van Joodse Studies tussen het Joods Cultureel Kwartier, de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit. Met de instelling van de leerstoel, de eerste voltijds leerstoel voor joodse geschiedenis in Nederland, draagt de UvA bij aan de versterking van de joodse studies in Europa.
Bart Wallet (foto: Bob Bronshoff)
Bart Wallet (foto: Bob Bronshoff)

Historicus Wallet is gespecialiseerd in de Joodse geschiedenis, in het bijzonder vroegmodern en hedendaags Nederlands Jodendom. Hij houdt zich onder meer bezig met vroegmoderne Jiddische geschiedschrijving, integratiebeleid voor Joden in de Nederlandse samenleving, Joodse begrafeniscultuur, naoorlogse wederopbouw van het Nederlands Jodendom, de plaats van Joodse religieuze rituelen in seculariserende samenlevingen en het gebruik en de transformatie van de genres lukhot (Jiddisch-Hebreeuwse almanakken), sidurim en makhzorim (gebedenboeken).

Als hoogleraar Joodse studies gaat Wallet zich in onderwijs en onderzoek vooral richten op de geschiedenis van de Amsterdamse Joodse gemeenschap in een internationale context. Sinds de vroegmoderne tijd heeft de Joodse gemeenschap een belangrijke plaats ingenomen in de Amsterdamse samenleving. Tegelijkertijd vormt Amsterdam al eeuwenlang een kruispunt van de transnationale Joodse geschiedenis. Vanaf eind zestiende eeuw zochten Joden afkomstig uit Spanje, Portugal en Midden- en Oost-Europa hun toevlucht in Amsterdam en vanaf de zeventiende eeuw trokken Joden vanuit Amsterdam naar Engeland, Brazilië, Suriname, de Antillen en Noord-Amerika om zich daar te vestigen. In de achttiende eeuw was Amsterdam uitgegroeid tot de grootste Joodse stedelijke gemeenschap in heel Europa. Dat gaf Amsterdam grote uitstraling in de internationale Joodse wereld, die het tot in de twintigste eeuw behield. Sinds 1945 gaf een gedecimeerde gemeenschap opnieuw vorm aan de Joodse identiteit in een sterk veranderde internationale context. Een van de speerpunten van Wallets onderwijs en onderzoek zal de historische ontwikkeling en huidige betekenis van Amsterdam als ‘Joodse stad’ zijn.

Met de Bibliotheca Rosenthaliana, de Ets Haim/Livraria Montezinos, het Stadsarchief en het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis beschikt Amsterdam over een rijke collectie Joodse archieven. In Wallets onderzoek nemen deze collecties een belangrijke plaats in.

Over Bart Wallet

Wallet studeerde Geschiedenis en Hebreeuwse, Aramese en Joodse Studies aan de UvA. In 2012 promoveerde hij aan de UvA op een proefschrift over vroegmoderne Jiddische historiografie in de noordelijke Nederlanden. Na zijn promotie was hij tot 2019 als universitair docent Hedendaagse Joodse studies verbonden aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven, na eerder aan de KU Leuven geschiedenis van het Jodendom gedoceerd te hebben. In 2015 was hij Dorset visiting fellow aan het Oxford Centre for Hebrew and Jewish Studies. Sinds 2016 is Wallet als docent Midden-Oostenstudies, Hebreeuws en Joodse studies werkzaam aan de UvA. Hij combineert deze functie sinds 2018 met die van universitair docent Politieke geschiedenis aan de VU en directeur van het HDC Centre for Religious History. Hij is tevens docent Joodse geschiedenis aan het Levisson Instituut en het Joods Educatief Centrum 'Crescas'.

Wallet is redacteur van de wetenschappelijke tijdschriften Trajecta: Religion, Culture, Society in the Netherlands, Studia Rosenthaliana en European Journal of Jewish Studies. Hij is lid van het Digital Forum van de European Association for Jewish Studies en van de adviesraad van het project SION-DIGIT, dat notariële documenten bij elkaar brengt met betrekking tot de Joden in Venetië, Bordeaux en Amsterdam, 1500-1700. Ook bekleedt hij verschillende bestuurs- en adviesfuncties buiten de universiteit. Zo is hij lid van de academische raad van het Nederlands Israëlietisch Seminarium en co-secretaris van het Nederlands Genootschap voor Joodse Studiën, en lid van de Commissie voor de Geschiedenis en de Cultuur van de Joden in Nederland.