Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dr. Mayke Kaag is benoemd tot bijzonder hoogleraar in The Anthropology of Islam in Africa and its Diaspora aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. De leerstoel is ingesteld namens het Afrika-Studiecentrum van de Universiteit Leiden.

Mayke Kaag (foto: Kirsten van Santen)
Mayke Kaag (foto: Kirsten van Santen)

Politiek antropoloog Kaag verricht onderzoek naar de hedendaagse islam in Afrika en de Afrikaanse diaspora vanuit het perspectief van Afrika’s mondiale connecties. Islam, ook die in Afrika, is zowel een product van mondiale connecties als mede-vormgever ervan. Kaags focus ligt met name op verbindingen gelegd door mobiliteit en migratie, en door islamitische charitatieve en educatieve instellingen.

Het islamitische domein brengt mondiale connecties tot stand. Juist in deze tijd van intensieve globalisering, waarin toenemende mondiale onderlinge afhankelijkheid  samengaat met veel onzekerheid, wantrouwen en ongelijkheid én een versterkt zoeken naar verbondenheid, moraliteit en zingeving, is het belangrijk om islam in deze dynamiek te bekijken.

In onderzoek naar (mondiale) islam bleven moslims uit sub-Sahara Afrika vaak onderbelicht. Binnen haar bijzondere leeropdracht onderzoekt Kaag daarom hoe juist West-Afrikaanse moslims zulke connecties interpreteren, gebruiken, en mede bepalen. Lokale culturele en politieke contexten zijn in die analyse belangrijk, alsook ervaringen door (categorieën van) Afrikaanse moslims van inclusie of juist uitsluiting, beïnvloed door lokale, nationale en mondiale machtsdynamieken. Welke weerslag hebben die ervaringen op processen van religieuze zingeving, vormen van politieke islam, en connecties die moslims in Afrika en de diaspora aangaan?

Als bijzonder hoogleraar zal Kaag participeren in het onderzoeksprogramma ‘Exploring Diversity: Critical ethnographies of belonging and exclusion’ van het Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR) aan de UvA.

Kaag is een ervaren mentor en docent – ze gaf onder meer colleges in de master International Development Studies aan de UU en doceert in de master en onderzoeksmaster African Studies aan de Universiteit Leiden. Ook aan de UvA zal ze bijdragen aan het onderwijs, onder meer via (gast)colleges en het begeleiden van masterstudenten en promovendi op het terrein van de islam in Afrika.

Over Mayke Kaag

Na haar promotie aan de VU in 2001 was Kaag werkzaam als (senior) onderzoeker aan het Afrika-Studiecentrum in Leiden en als universitair docent aan het Instituut voor International Development Studies van de Universiteit Utrecht. Sinds 2017 is zij universitair hoofddocent aan het Afrika-Studiecentrum. Zij is er tevens onderwijsdirecteur en lid van het dagelijks bestuur, en was (co)directeur van de masterprogramma's African Studies van de UL. Daarnaast leidt Kaag in Leiden de onderzoeksgroep 'Africa in the World: Rethinking Africa's global connections' en is zij voorzitter van een werkgroep op hetzelfde thema binnen de European Association of African Studies (AEGIS).