Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

De verkiezingen voor de Studentenraden worden met drie weken uitgesteld en worden nu gehouden van 8-12 juni. Ook is het proces rondom de verkiezingen zo aangepast dat alle fysieke contactmomenten zijn vervangen door communicatie via de UvA-website, social media, e-mail en/of telefoon.

Uit een peiling van de centrale studentenraad bleek dat de meeste facultaire raden voor uitstel van de verkiezingen waren, omdat het onder de huidige omstandigheden moeilijk is kandidaten te werven en campagnes te organiseren. Ook werd gevreesd voor een lage opkomst.

CSR-voorzitter Pjotr van der Jagt: ‘Ik ben trots om te zien dat op zeer korte termijn en in deze gekke omstandigheden waardevolle input is gekomen van alle studentenraden voor de mogelijkheden rondom de verkiezingen. In tijden van crisis moeten we creatief zijn, daar zijn alle studentenraden hard mee bezig. Hopelijk inspireert dat weer een nieuwe generatie.’
Het CSB concludeerde op basis van de input dat 'moet worden aangenomen dat de medezeggenschap van studenten niet wordt gediend door handhaving van het huidige tijdpad' en besloot daarom tot uitstel.

Het tijdspad ziet er nu als volgt uit:

 • Kandidaatstelling: van dinsdag 28 april tot en met donderdag 7 mei a.s.
  De kandidatenlijsten moeten per e-mail worden ingediend (via jz-centraalstembureau@uva.nl). De kandidatenlijsten en de bewilligingsverklaringen moeten wel zijn voorzien van handtekeningen.
 • Verkiezingen: van maandag 8 tot en met vrijdag 12 juni a.s.
  Net als in andere jaren verlopen de verkiezingen elektronisch: op 8 juni a.s. ontvangen alle stemgerechtigde studenten een oproep van WebElect om te gaan stemmen.
 • De zittingen van het Centraal Stembureau (vaststelling kandidatenlijsten en uitslag)
  Gebruikelijk is dat het Centraal Stembureau de kandidatenlijsten en de uitslag vaststelt in een voor belangstellenden toegankelijke (en dus openbare) zitting. Nagegaan wordt nog of hiervoor een alternatief kan worden bedacht.
 • De bekendmaking van de uitslag op vrijdag 19 juni
  De uitslag wordt direct na vaststelling door het stembureau via de website van de UvA bekend gemaakt.

Meer informatie over de studentenraadsverkiezingen