Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Voor de UvA, en voor ons persoonlijk, is sociale veiligheid van studenten en medewerkers een absolute prioriteit. We schamen ons diep voor iedere casus die opduikt. We moeten er allemaal van doordrongen zijn dat er geen plaats mag zijn voor seksisme en racisme aan de UvA en opgetreden wordt waar nodig. Een cultuurverandering is noodzakelijk. Wij staan daarvoor.

Naar aanleiding van de casus van de Faculteit der Geesteswetenschappen, waarover NRC zaterdag berichtte, heeft het College van Bestuur besloten een onafhankelijk, extern onderzoek te laten verrichten met het oog op de benodigde stappen voor verbetering. We willen in ieder geval dat naar de volgende vragen wordt gekeken: Hebben wij en de decaan voldoende alert en zorgvuldig gereageerd? Hoe kunnen we de procedures die we voor meldingen en klachten hebben zodanig aanpassen dat het gevoel van veiligheid bij studenten en medewerkers wordt vergroot en de klager zich afdoende beschermd voelt tegen mogelijke nadelen van het indienen van een klacht? En, is in de positionering van de ombudsfunctionaris, de onafhankelijkheid ten opzichte van het bestuur voldoende gewaarborgd?

We zullen de precieze opdracht formuleren in samenspraak met de Taskforce Sociale Veiligheid. Ondertussen moeten we gezamenlijk werk maken van de cultuuromslag die een sociaal veilige UvA vereist.

Geert ten Dam, Karen Maex en Jan Lintsen
Het College van Bestuur