Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

In een reeks kleinschalige diplomaceremonies ontvingen vijf zaterdagen op rij zo’n 100 online gepromoveerden aan de UvA hun doctorsbul. De ceremonies vonden plaats tussen 12 september en 10 oktober, voordat de gedeeltelijke lockdown van kracht werd.

Foto's: Van harte gefotografeerd en Evert Doorn Fotografie

Door de coronacrisis vonden in de periode maart-juli alle promoties aan de UvA online plaats en moesten promovendi hun proefschrift online verdedigen, en niet – zoals gebruikelijk – in de Aula of de Agnietenkapel. ‘Een heel ander soort ervaring dan normaal, wanneer de kandidaat omringd wordt door familie, vrienden en collega’s. Toen we ons genoodzaakt zagen over te schakelen naar de online promoties, was voor ons direct duidelijk dat we, zodra de situatie het zou toelaten, alsnog feestelijke ceremonies wilden organiseren’, licht rector magnificus Karen Maex toe. ‘De verdediging van het proefschrift is een uniek moment. Het vormt de afsluiting van een intensieve periode waarin een promovendus een zeer bijzondere prestatie heeft geleverd. Dat mag niet onopgemerkt blijven.’

‘Rode loper’

De gepromoveerden en hun gasten kwamen via een ‘rode loper’ binnen in de Aula of de Agnietenkapel, waar ze door de pedel onthaald werden. Na een welkomstwoord door de decaan van de faculteit of directeur van hun afdeling, aanwezig in toga, kregen de gepromoveerden een speciaal voor hen gemaakt filmpje te zien. Daarna werden zij toegesproken door hun (co)promotor en volgde de uitreiking van de doctorsbul. Na afloop van het officiële gedeelte was er een (zittende) receptie.

Kleinschalig

‘Het was een behoorlijke organisatie’, schetst Annelies Dijkstra, hoofd van het Bureau van de Rector. ‘Zo’n 100 gepromoveerden gingen in op de uitnodiging. In nauwe samenwerking met Congressen &  Evenementen van de UvA en de faculteiten kwamen we uit op een reeks van vijf zaterdagen, waarop we op twee locaties in verschillende tijdsblokken de ceremonies konden organiseren. Na de eerste twee zaterdagen kregen we te maken met een verslechtering van de coronasituatie en kwamen er landelijk striktere richtlijnen. We hadden alles sowieso al heel kleinschalig opgezet en door het programma aan te passen konden we de ceremonies op verantwoorde wijze door laten gaan. Per bijeenkomst namen twee of drie gepromoveerden deel, met elk steeds een beperkt aantal gasten. Op die manier konden we onder andere de anderhalve meter ruimschoots garanderen en konden we de gepromoveerden een feestelijke diplomaceremonie geven.’

Gevolgen gedeeltelijke lockdown

Een aantal dagen na de laatste ceremonie kondigde het kabinet de gedeeltelijke lockdown aan. Onderwijsgerelateerde activiteiten zoals promoties mogen blijven doorgaan op fysieke locatie, met een maximum van dertig aanwezigen per bijeenkomst. Een receptie na afloop is niet meer toegestaan. Om het aantal reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken heeft het de voorkeur dat eerst gekeken wordt naar (online) alternatieven. Voor promovendi die niet naar Amsterdam kunnen komen om hun proefschrift in de Aula of de Agnietenkapel te verdedigen, blijft gelden dat zij gebruik kunnen maken van de mogelijkheid om online – via Zoom – te promoveren. De promoties worden net als in de periode voor de zomer gelivestreamd.

Credits fotografie