Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) kent een Vidi-subsidie toe aan tien wetenschappers van de UvA en het Amsterdam UMC, locatie AMC. Het gaat om: Camiel Boon, Efstratios Gavves, Joppe Hovius, Arno Kret, Dora Matzke, Judith Noorman, Pim van Ooij, Guus Regts, Josje Verhagen en Susanne Wilken.

De onderzoekers ontvangen elk 800.000 euro, waarmee zij de komende vijf jaar een eigen, vernieuwende onderzoekslijn kunnen ontwikkelen en een onderzoeksgroep kunnen opzetten. In totaal werden deze ronde 81 Vidi-subsidies toegekend; in totaal kwamen er 503 aanvragen binnen.

De laureaten

 • Prof. dr. Camiel Boon (Amsterdam UMC, locatie AMC): Ontwikkeling van innovatieve behandelingen voor erfelijke blindheid
  X-gebonden juveniele retinoschisis (XLRS) is een erfelijke oogziekte waarvoor geen behandeling bestaat. XLRS veroorzaakt ernstig verlies van het gezichtsvermogen en zelfs blindheid op de kinderleeftijd. Boon gaat een behandeling voor XLRS ontwikkelen met behulp van experimentele onderzoeksmodellen, op basis van patiënt-specifieke stamcellen en een diermodel.

 • Dr. Efstratios Gavves (Instituut voor Informatica): De tijd vinden in video's
  Video’s zijn overal: op onze telefoons, op Netflix, maar ook in MRI. Artificial Intelligence is nog onvoldoende in staat om het element tijd in video te modelleren. Gavves gaat nieuwe video-algoritmen bestuderen die tijd in video’s vastleggen, waarmee ze bruikbaar worden voor toepassingen zoals autonoom rijden of het aansturen van medische apparatuur.
   
 • Prof. dr. Joppe Hovius (Amsterdam UMC, locatie AMC): Afgeti(c)kt?
  Steeds meer mensen krijgen de ziekte van Lyme. Helaas is er geen vaccin om de ziekte te voorkomen. Door het onderzoeken van tekenspeeksel en de afweerreactie van mensen tegen teken wil Hovius een vaccin ontwikkelen tegen de teek om zo Lymeziekte in zowel Europa als Amerika te voorkomen.
   
 • Dr. Arno Kret (Korteweg-de Vries Instituut voor Wiskunde): Shimura-variëteiten en het Langlands vermoeden
  Het Langlands vermoeden is een invloedrijk onopgelost probleem in de moderne wiskunde, omdat het de theorie van algebraïsche vergelijkingen verenigt met de theorie van automorfe vormen. Het doel van Krets project is om nieuwe gevallen van dit vermoeden op te lossen.
   
 • Dr. Dora Matzke (Psychology Research Institute): Hoe snel kun je stoppen?
  Het vermogen om reeds ingezette handelingen te stoppen is belangrijk voor zelfbeheersing en helpt mensen veilig functioneren in hun omgeving. Het project van Matzke heeft als doel om een methodologisch raamwerk te ontwikkelen voor het meten van de psychologische processen die mensen in staat stellen om ongewenst gedrag te onderdrukken.
   
 • Dr. Judith Noorman (Amsterdam School of Historical Studies): Gouden Vrouwen
  Noorman bestudeert de invloed van vrouwen op de kunstmarkt van de Nederlandse zeventiende eeuw door naar huishoudelijke consumptie te kijken. Op basis van verschillende bronnen laat zij zien hoe vrouwen zich manifesteerden als belangrijke klanten en professionals en ontkracht zij zodoende het bestaande beeld van de kunstmarkt als mannenwereld.
   
 • Dr. Pim van Ooij (Amsterdam UMC, locatie AMC): Minder beweging in zieke thoracale aorta
  De thoracale aorta ondergaat aanhoudende beweging van het hart en de bloedstroom. Een zieke, stijve aorta kan hierdoor scheuren. Van Ooij richt zich op de ontwikkeling van nieuwe MRI-technieken om aortabeweging en stijfheid in kaart te brengen, zodat een betere risico-inschatting op lethale aortaproblemen gemaakt kan worden.
   
 • Dr. Guus Regts (Korteweg-de Vries Instituut voor Wiskunde): Tellen met behulp van complexe dynamica
  Het ‘kleuren’ van netwerken is van fundamenteel belang in de informatica, statistische mechanica en zelfs de theoretische psychologie. In dit project gaat Regts met behulp van technieken uit de complexe dynamica en combinatoriek efficiënte algoritmes ontwikkelen voor het tellen van deze kleuringen.
   
 • Dr. Josje Verhagen (Amsterdam Center for Language and Communication): Communiceren tweetalige kinderen beter? 
  Tweetalige kinderen communiceren effectiever dan eentalige kinderen: zij maken beter gebruik van niet-verbale informatie en zijn zich beter bewust van de kennis van hun gesprekspartner. Verhagen onderzoekt waarom dit zo is, of dit voordeel van tweetaligheid ook gevonden wordt in natuurlijke communicatie, en of het helpt bij het taalleren.
   
 • Dr. Susanne Wilken (Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica: Plant‐dier-transities in de veranderende oceaan
  Verschillende mariene microben kunnen zowel als plant en als dier groeien. Als ze meer ‘plantachtig’ worden, kunnen ze de koolstofopslag in de oceaan verhogen; als ze meer ‘dierachtig’ worden, zetten ze koolstof weer vrij. Wilken bestudeert hoe deze mixotrofen zullen reageren op het verwarmen en verzuren van de oceanen.