Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

De COVID-crisis heeft Amsterdam en de metropoolregio bovengemiddeld hard geraakt: aanzienlijke werkloosheid, 5-10 maanden leerachterstand voor kinderen, aanzienlijk meer huishoudens met schulden, en een flink stuwmeer aan niet geleverde zorg. De tijd dringt om duidelijke keuzes te maken voor een meer toekomstbestendige metropool.

Foto: Lennart Tange (Flickr CC)

Een aantal hoogleraren aan de UvA en VU (Barbara Baarsma, Willemijn van Dolen, Henri de Groot, Mirjam van Praag en Marc Salomon) schetsen samen met Boston Consulting Group een integraal beeld van de maatschappelijke en economische impact van de COVID-crisis, presenteren verschillende vergezichten voor de ontwikkeling van de metropool en doen suggesties voor cruciale beleidskeuzes. Hierbij bouwen zij voort op reeds bestaande impactanalyses en toekomstvisies. Dit is een bijzondere samenwerking tussen hoogleraren van UvA, VU en BCG – gemaakt op eigen initiatief vanuit betrokkenheid bij de stad en regio. Het rapport is vrijdag aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders.

Het Amsterdamse model leek decennialang een succesverhaal, maar de COVID-crisis houdt de stad en regio een spiegel voor. De stad en regio kenden al belangrijke zwaktes vóór de huidige crisis (zoals de massaliteit van bezoekersstromen, gebrek aan woningen voor middengroepen, en grote uitdagingen op gebied milieu en klimaat). Dit rapport laat zien dat de crisis deze uitdagingen verscherpt: de kansenongelijkheid in de stad neemt verder toe, het openbare en sociale domein zijn kwetsbaar, en terugkeer naar het ‘oude’ verdienmodel is verre van zeker.

De COVID-crisis dwingt de stad en regio zo tot het maken van ingrijpende systeemkeuzes. Alleen zo kan zij vermijden dat we terugkeren naar nog kwetsbaarder variant van de pre-COVID situatie. Een sterk antwoord begint wat betreft de auteurs met het herstellen van kansengelijkheid in scholing, arbeidsmarkt, wonen en gezondheid. Het verdere antwoord hangt af van de keuzes die de stad maakt: Voor wie kan en wil de stad zijn? Wat is de weg naar een toekomst zonder stikstofcrisis en overmatige klimaatbelasting? Waar we besteden we de schaarse ruimte en publieke middelen aan?

Het rapport schetst drie vergezichten met een mogelijk antwoord op deze vragen. Wij moedigen de stad, regio en inwoners aan om dit toekomstdebat nú te voeren zodat de urgente veranderingen die nu in gang worden gezet leiden tot een stad en regio met een toekomstbestendig breed welvaartsmodel.