Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
De UvA heeft een cruciale verantwoordelijkheid bij het versnellen van een duurzame verandering in de maatschappij. Die gaat verder dan de verduurzaming van onze bedrijfsvoering. Als universiteit staan we vooraan als het gaat om wetenschappelijke en maatschappelijke innovaties op het gebied van duurzaamheid en we leiden de nieuwe generaties experts en leiders op.

Om structureel invulling te geven aan duurzaamheid in het onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering en onze bijdrage te vergroten, hebben we vijf doelen geformuleerd met daarbij concrete acties. Deze doelen en acties worden uitgebreid beschreven in het white paper duurzaamheid en zijn gekozen aan de hand van het eerder opgestelde green paper duurzaamheid en in samenspraak met de academische gemeenschap in onder meer 3 rondetafelsesses en denkmee.uva.nl.

Jan Lintsen, lid van het College van Bestuur van de UvA, is trots op de publicatie van het white paper: “Als brede universiteit hebben we unieke mogelijkheden om bij te dragen aan verduurzaming. Met het white paper duurzaamheid hebben we een concreet en gedragen plan om deze mogelijkheden te benutten”.

Samenvatting van de vijf doelstellingen

1. Op weg naar een eerlijke ecologische voetafdruk: 25% reductie in 5 jaar

In de komende vijf jaar reduceren we onze ecologische voetafdruk met 25%. Dit gaan we o.a. bereiken door het verduurzamen van onze gebouwen, het inzamelen van ICT-apparatuur, het reduceren van papierverbruik en het bannen van onnodig afval, zoals wegwerp waterflesjes. Op deze manier brengen we onze bedrijfsvoering in overeenstemming met onze kennis van de draagkracht van de planeet. In 2021 investeren we bovendien 6,8 miljoen euro in energiebesparende maatregelen. Tot 2050 zullen we naast de al gereserveerde middelen nog eens 76 miljoen euro extra investeren om onze campussen Paris Proof te maken.

2. De UvA heeft een levendige duurzaamheidsgemeenschap

Netwerkvorming is voor een overkoepelend thema als duurzaamheid essentieel. Alleen wanneer we van elkaar weten waar we aan werken kunnen we elkaar versterken. Daarom richten we meer fysieke ontmoetingsplaatsen in rond duurzaamheid, zoals het Sustainalab op het Science Park, en versterken we het Green Office. Daarnaast organiseren we tweejaarlijks een grote conferentie over duurzaamheid.

3. Alle opleidingen geven passende aandacht aan duurzaamheid

Verduurzaming is niet alleen een opgave voor duurzaamheidsspecialisten en betrokken consumenten, het is een opgave voor iedereen. Daarom zorgen we ervoor dat in het curriculum van alle studenten aandacht wordt besteed aan duurzaamheid in relatie tot het eigen vakgebied. Op die manier kunnen zij later als professional vanuit hun specialisme, maar met brede blik, een bijdrage leveren.

4. Alle studenten kunnen zich binnen de UvA ontwikkelen en specialiseren tot pioniers op het gebied van verduurzaming

Er is geen vraagstuk relevanter voor de leiders en specialisten van morgen dan duurzaamheid. Daarom moet iedereen zich binnen de UvA kunnen ontwikkelen en specialiseren tot pionier op het gebied van verduurzaming. Daarom bieden we de keuze uit ten minste twee minors en een ruim aanbod aan keuzevakken gericht op groene duurzaamheid.

5. We dragen door middel van ons onderzoek bij aan een duurzame wereld

Onderzoek en kennisutilisatie zijn naast onderwijs de grootste hefboom die we hebben om de transitie naar een duurzame maatschappij te versnellen. Daarom stimuleren we onderzoek naar groene duurzaamheid. Met extra geld, maar ook vragen we alle onderzoekers om binnen de instituten op zoek te gaan naar de raakvlakken met groene duurzaamheid en aan de slag te gaan met de kansen die hier nog liggen.

Lees hier het white paper duurzaamheid (pdf, 19 p.) en de bijlage (pdf, 13 p.) met meer informatie over de maatregelen in de bedrijfsvoering.