Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Prof. dr. Peter van Tienderen is door het College van Bestuur van de UvA herbenoemd als decaan van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI). De tweede termijn van Van Tienderen gaat in per 1 januari 2022 en is voor een periode van vijf jaar.

Het besluit is genomen na consultatie van de Ondernemingsraad van de faculteit en de Facultaire Studentenraad.

‘We zijn heel blij dat Peter van Tienderen bereid is om zijn werk als decaan de komende vijf jaar voort te zetten’, aldus bestuursvoorzitter Geert ten Dam. ‘Onder zijn leiding heeft de FNWI zich de afgelopen jaren zeer succesvol ontwikkeld. Met zijn team heeft hij de kwaliteit en de continuïteit van het onderwijs en onderzoek weten te bestendigen, ook in deze moeilijke periode met de coronapandemie. De faculteit heeft bovendien goed het hoofd kunnen bieden aan de fors groeiende studentenaantallen. In het onderzoek zijn de handen verder ineen geslagen met een groot aantal maatschappelijke en industriële partners. Hierdoor is Amsterdam Science Park nog steviger op de kaart gezet. Er wordt sterk ingezet op co-creatie en AI, onder meer met de komst van LAB42, en op andere verdiepende multidisciplinaire en vooral ‘groene’ thema’s. Daarnaast heeft Peter veel aandacht voor diversiteit en inclusie, wat tot uitdrukking kwam in het Facultaire Actieplan Genderbalans en nu een vervolg heeft gekregen in de Nota Diversiteit en Inclusie van de faculteit. Ook hebben we grote waardering voor zijn inzet als landelijk pleitbezorger van de bètawetenschappen en het belang dat hij hecht aan wetenschappelijke outreach om de verbinding te maken met onder meer het basis- en voortgezet onderwijs.’

Peter van Tienderen (foto: Dirk Gillissen)
Peter van Tienderen (foto: Dirk Gillissen)

Over Van Tienderen

Prof. dr. P.H. van Tienderen (1958) is sinds 2001 hoogleraar Experimentele Plantensystematiek aan de UvA. Van 2005 tot 2014 leidde hij het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica (IBED) van de UvA. Sinds eind 2014 was hij vice-decaan van de FNWI en in 2017 volgde zijn benoeming tot decaan. Buiten de UvA bekleedt Van Tienderen een aantal advies- en bestuursfuncties. Zo is hij lid voorzitter van het bestuur van de Stichting Science & Business ASP en lid van de subcommissie Landbouw van de COGEM.

In zijn onderzoek, dat zowel experimenteel als theoretisch is, richt Van Tienderen zich op de evolutie en diversiteit van voornamelijk planten. Hij is sinds 2010 de Nederlandse trekker van LifeWatch, een overkoepelende infrastructuur voor biodiversiteit- en ecosysteemdata in Europa. Van Tienderen is ook als decaan onderwijs blijven geven.