Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Een consortium onder leiding van de Universiteit van Amsterdam, dat zich gaat richten op de ontwikkeling van betrouwbare AI-systemen, heeft financiële steun gekregen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). NWO zal het voorstel met 25 miljoen euro ondersteunen in het kader van haar langetermijnprogramma.

Kunstmatige intelligentie heeft de potentie om bij te dragen aan duurzame oplossingen voor veel van de meest hardnekkige maatschappelijke problemen, en daarmee grote kansen te creëren voor Nederland. Maar om ervoor te zorgen dat AI-technologie op grote schaal wordt toegepast en ten goede komt aan de gehele samenleving, is het essentieel dat de systemen die we ontwikkelen betrouwbaar zijn. Het langetermijnprogramma ROBUST is opgezet om deze uitdaging aan te gaan.

Essentiële kenmerken van betrouwbare AI

Het ROBUST-programma, met een totaalbudget van meer dan 95 miljoen euro, zal voortbouwen op ICAI, het innovatiecentrum voor kunstmatige intelligentie. Het plan is om zeventien laboratoria toe te voegen aan ICAI's huidige ecosysteem van dertig labs, op uiteenlopende gebieden als gezondheid, energie, logistiek en diensten. De labs die samen ROBUST vormen, zullen zich kenmerken door de economische kansen die zij creëren en door hun bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN. Ze zullen AI-algoritmen ontwikkelen die de state-of-the-art vooruithelpen op het gebied van nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, reproduceerbaarheid, veerkracht en veiligheid - allemaal essentiële kenmerken van betrouwbare AI.

Daarnaast zal ROBUST zich richten op het aantrekken van talent om te werken aan de uitdagingen van betrouwbare AI, omdat talent de kern vormt van elk AI-ecosysteem. Verder zal ook de gedeelde verantwoordelijkheid van onderzoek en innovatie over betrouwbare AI tussen kennisinstellingen, de industrie, overheidsorganisaties en andere maatschappelijke belanghebbenden centraal staan. Het zal ook leren-door-doen in de praktijk brengen door onderzoek te baseren op het gebruik en verbindingen met startups en kleine en middelgrote ondernemingen.

Copyright: J. Steenmeijer
De uitdagingen bij het ontwikkelen van robuuste AI zijn enorm. Wij denken dat onze focus op talentontwikkeling, leren door te doen, en gezamenlijke kennisontwikkeling tussen kennisinstellingen, bedrijven en andere maatschappelijke ondernemingen de juiste mix is om op dit gebied fantastische stappen te maken. We kunnen niet wachten om aan de slag te gaan! Projectleider Maarten de Rijke

ROBUST is een samenwerking van 21 kennisinstellingen, 23 bedrijven en 10 maatschappelijke organisaties, ondersteund door NWO en het investeringsprogramma AiNed Nationaal Groeifonds.

Projectteam

De projectleider is prof. dr. Maarten de Rijke van de Universiteit van Amsterdam en ICAI. De mede-initiatiefnemers zijn prof. dr. Mark van den Brand (Technische Universiteit Eindhoven), prof. dr. Arie van Deursen (Technische Universiteit Delft), prof. dr. Bram van Ginneken (RadboudUMC), dr. Eva van Rikxoort (Thirona), prof. dr. Clarisa Sánchez Gutiérrez (Universiteit van Amsterdam), en prof. dr. Nava Tintarev (Universiteit Maastricht).

Contact: Esther Smit (Universiteit van Amsterdam en ICAI), esmit@icai.ai