Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Marieke de Goede, hoogleraar Politicologie, in het bijzonder externe betrekkingen van Europa, is door het College van Bestuur benoemd tot decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De benoeming gaat in op 1 maart 2022 en is voor een periode van vijf jaar. De Goede volgt Fred Weerman op, die het decanaat sinds 2016 vervulde en aanblijft tot het aantreden van De Goede.

Marieke de Goede (foto: Kirsten van Santen)
Marieke de Goede (foto: Kirsten van Santen)

De benoeming kwam tot stand in samenspraak met de Ondernemingsraad van de faculteit en de Facultaire Studentenraad. De Goede wordt tevens benoemd tot hoogleraar Politics of Security Cultures aan de Faculteit der Geesteswetenschappen.

‘Marieke de Goede is een bevlogen wetenschapper met een zeer sterke reputatie en uitstekende bestuurlijke capaciteiten’, aldus Geert ten Dam, voorzitter van het College van Bestuur en voorzitter van de benoemingsadviescommissie. ‘Marieke heeft haar wortels voor een belangrijk deel in de geesteswetenschappen liggen en ze heeft een scherp oog voor het belang ervan, waarbij ze over de traditionele grenzen van disciplines en faculteiten heen weet te denken. Ze gaat in alles wat ze doet zorgvuldig te werk, en altijd met een open blik. Dat maakt haar bij uitstek geschikt voor de functie van decaan en ik ben dan ook zeer verheugd dat ze zich in die rol wil gaan inzetten voor de Faculteit der Geesteswetenschappen.’

De Goede: ‘De geesteswetenschappen zijn cruciaal voor alle maatschappelijke vragen van vandaag, van de ethiek van technologie, tot de taal en visuele cultuur van kunstmatige intelligentie, tot analyses van (de)kolonialisme, en nog veel meer. Ik verheug mij erop om in gesprek te gaan met medewerkers en studenten van de faculteit, om samen tot prioriteiten voor de geesteswetenschappen van de toekomst te komen. De ontwikkeling van de binnenstadcampus en de verbinding met stedelijke partners en wetenschappelijke instituten zal ruimte creëren voor nieuwe kansen en initiatieven. Deze benoeming is een eer en ik zie ernaar uit om aan de slag te gaan voor de faculteit.’

Over Marieke de Goede

Prof. dr. M. (Marieke) de Goede was lange tijd verbonden aan de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw), achtereenvolgens als universitair docent en universitair hoofddocent Europese studies. In 2010 maakte ze met haar benoeming tot hoogleraar Politicologie de overstap naar de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG). Daar is ze sinds 2020 ook wetenschappelijk directeur van het Amsterdam Institute of Social Science Research (AISSR), het grootste onderzoeksinstituut van de FMG. De Goede leidde tevens, samen met collega’s van de FGw, het UvA-onderzoekszwaartepunt Global Digital Cultures. Van 2015 tot 2021 was ze voorzitter van het Dagelijks Comité van academisch-cultureel centrum SPUI25. De Goede bekleedt ook bestuurs- en adviesfuncties buiten de universiteit. Zo was ze onder andere lid van de editorial board van Security Dialogue, en is ze bestuurslid van de European International Studies Association (EISA) en het Human Security Collective in Den Haag.

In haar onderwijs en onderzoek bevindt De Goede zich op het snijvlak van de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen, met een focus op veiligheidspraktijken in Europa en de rol van financiële data in counter-terrorisme. Sinds 2015 leidt ze het onderzoekszoekproject FOLLOW: Following the Money from Transaction to Trial, waarvoor ze een Consolidator Grant van de European Research Council verwierf. Voorheen was zij principal investigator van het onderzoeksproject European Security Cultures, waarvoor zij een Vidi-subsidie van NWO toegekend kreeg. Daarnaast participeert zij in verschillende internationale en extern gefinancierde onderzoeksnetwerken, waaronder project CRAAFT: Collaboration, Research and Analysis Against the Financing of Terrorism, in samenwerking met RUSI Europe, en (voorheen) project Datawars, in samenwerking met Durham University. De Goede’s artikelen zijn verschenen in toonaangevende internationale tijdschriften, waaronder Review of International StudiesInternational Political Sociology, Journal of Common Market Studies en South Atlantic Quarterly. Zij is auteur en co-editor van meerdere boeken, waaronder Speculative Security en Virtue, Fortune and Faith (beide University of Minnesota Press).

Naast haar onderzoek en bestuurlijke taken ontwierp en gaf De Goede een groot aantal cursussen in zowel de geesteswetenschappen als de sociale wetenschappen, op alle niveaus van het curriculum, van propedeuse tot research masters. Ze studeerde Internationale betrekkingen aan de UvA en promoveerde aan de afdeling Politicologie van de University of Newcastle upon Tyne (VK).