Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Hoogleraar Macro-economie Roel Beetsma is door het College van Bestuur benoemd tot decaan van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De benoeming gaat in per 1 februari 2022 en is voor een periode van vijf jaar. Beetsma volgt prof. dr. Han van Dissel op, van wie de tweede (verlengde) termijn eind januari afloopt.

Roel Beetsma (foto: Kirsten van Santen)
Roel Beetsma (foto: Kirsten van Santen)

De benoeming kwam tot stand in samenspraak met de Ondernemingsraad van de faculteit en de Facultaire Studentenraad.

‘Roel Beetsma is een strategisch denker, een zeer ervaren bestuurder en een uitmuntend wetenschapper’, vertelt Geert ten Dam, voorzitter van het College van Bestuur en voorzitter van de benoemingsadviescommissie. ‘Als voorzitter van de Amsterdam School of Economics en vicedecaan is hij de afgelopen jaren mede verantwoordelijk geweest voor de succesvolle koers van de faculteit. Daarbij weet hij telkens weer nieuwe verbindingen te maken tussen mensen, onderwijs, onderzoek en samenleving. We kijken uit naar de samenwerking met hem.’

Beetsma: ‘De Faculteit Economie en Bedrijfskunde heeft in de afgelopen jaren op alle fronten enorme sprongen gemaakt. Mijn doel is deze ontwikkeling verder vorm te geven. Het gaat hier om verdere versterking van het onderzoek op maatschappelijk relevante thema’s, verdere modernisering van het onderwijs met maximaal gebruik van de technologische vooruitgang, verdere uitbouw van onze valorisatie-activiteiten, en het verbreden en verdiepen van de internationalisering. Tegelijkertijd gaan we de banden met de stad Amsterdam verder intensiveren. We zullen dit alles doen door de Amsterdam Business School, Amsterdam School of Economics en de ondersteuning als één team te laten opereren, in de beste mogelijke werkomgeving, waarbij we maximaal gebruik gaan maken van elkaars sterktes.’

Over Roel Beetsma

Prof. dr. R.M.J.W. (Roel) Beetsma is sinds 1999 hoogleraar aan de UvA. Daarnaast is hij sinds 2012 voorzitter van de Amsterdam School of Economics en vicedecaan van de economiefaculteit. Hij  bekleedt tevens verschillende advies- en expertfuncties buiten de universiteit. Zo is hij lid van de European Fiscal Board (EFB) van de Europese Commissie, een adviesraad die zich buigt over het begrotingsbeleid van de EU-lidstaten; lid van de wetenschappelijke expertgroep die pensioenfonds ABP adviseert over maatschappelijk verantwoord ondernemen; en lid van de Raad van Advies van SEO. Ook was hij voorzitter van de Commissie Europese economie, die in opdracht van de ministeries van Financiën en Buitenlandse Zaken onderzoek deed naar de brede Europese financieel-economische en monetaire situatie. Eerder was Beetsma lid van de Commissie Goudswaard, die in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid keek naar de toekomstbestendigheid van aanvullende pensioenregelingen. Beetsma heeft ook toezichthoudende nevenfuncties: hij is lid van de Raad van Toezicht van ASR Vermogensbeheer N.V. en lid van de Raad van Toezicht van pensioenfonds Detailhandel. 

In zijn onderwijs en onderzoek richt Beetsma zich op internationale en macro-economie, overheidseconomie en pensioeneconomie. Zijn onderzoek is veelvuldig gepubliceerd in tijdschriften als American Economic Review, Journal of Economic Literature en The Economic Journal. Het afgelopen jaar had hij een gasthoogleraarschap aan de Copenhagen Business School en eerder werkte hij als gastonderzoeker bij DELTA (Parijs), University of British Columbia (Vancouver), University of California in Berkeley en het EUI Florence. Beetsma is (research) fellow van het Centre for Economic Policy Research (CEPR) in London, het netwerk CESifo in München, het Kiel Institute of World Economics, het Tinbergen Instituut, en kennisnetwerk Netspar. Hij studeerde Econometrie aan de Universiteit van Tilburg en promoveerde aan het Center for Economic Research van diezelfde universiteit.