Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Het aantal eerstejaarsstudenten bij zowel de bacheloropleidingen als de masteropleidingen van de UvA is dit studiejaar opnieuw toegenomen. De instroom bij de bachelors is 8% hoger dan vorig jaar; bij de masters is dat 2%. Het totale aantal studenten aan de UvA neemt met 6% toe, van 39.051 naar 41.206. De toename past in een trend die zich nu al jaren aftekent, mede als gevolg van de globalisering in het hoger onderwijs en onderzoek.

Figuur 1. EI: Eerstejaars Instelling (studenten die zich voor het eerst aan de UvA inschreven; exclusief ‘switchers’ en schakelstudenten) EOI: Eerstejaars Opleiding Instelling (studenten die zich voor het eerst bij een specifieke opleiding inschreven; inclusief studenten die bachelor aan UvA deden)
Figuur 1. EI: Eerstejaars Instelling (studenten die zich voor het eerst aan de UvA inschreven; exclusief ‘switchers’ en schakelstudenten) EOI: Eerstejaars Opleiding Instelling (studenten die zich voor het eerst bij een specifieke opleiding inschreven; inclusief studenten die bachelor aan UvA deden)

Het gaat om de voorlopige cijfers per 17 oktober 2021. In februari 2022 zijn de definitieve cijfers bekend.

‘Aan de UvA zien we nu al jaren achter elkaar een zeer sterke groei van het aantal studenten, vooral van internationale studenten. Dit jaar zijn we de grens van 40.000 over gegaan’, vertelt UvA-bestuursvoorzitter Geert ten Dam. ‘We hebben aan de UvA kwalitatief goed onderwijs, een Nederlands en Engelstalig onderwijsaanbod, een relatief laag collegegeldtarief voor studenten uit de EU, en de stad Amsterdam is een magneet voor velen. Dat zo veel studenten voor onze universiteit kiezen is een groot compliment, maar het tempo waarin de studentenaantallen aan de UvA – en ook aan de andere Nederlandse universiteiten – toenemen, is niet meer te hanteren. Nog los van ruimteproblemen op de campussen en het enorme kamertekort onder studenten, is de werkdruk voor medewerkers onaanvaardbaar hoog geworden. Wij kunnen en willen niet meer groeien. Er moeten nu eindelijk instrumenten komen om de instroom te kunnen sturen én structurele investeringen in het hoger onderwijs.’

Copyright: UvA
Dat zo veel studenten voor onze universiteit kiezen is een groot compliment, maar het tempo waarin de studentenaantallen aan de UvA – en ook aan de andere Nederlandse universiteiten – toenemen, is niet meer te hanteren. Geert ten Dam, voorzitter College van Bestuur
Figuur 2
Figuur 2

Bachelorinstroom

Het aantal eerstejaars bij de bacheloropleidingen stijgt van 7.540 naar 8.126, een verschil van +8%. Zoals in figuur 2 te zien is, is de toename het grootst bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB), de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw), en de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG). Bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR) en de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) neemt het aantal eerstejaars heel licht af.

Van de nieuwe bachelorstudenten komen er 4.886 uit Nederland en 3.240 uit het buitenland. Vorig jaar waren dat er respectievelijk 5.113 en 2.427. Het aantal nieuwe internationale bachelorstudenten neemt dus met 33% toe; het aantal nieuwe Nederlandse bachelorstudenten daalt met -4%. Het merendeel van de internationale studenten komt uit de Europese Unie: 2.251. Opvallend is de stijging van het aantal studenten uit Polen (van 107 naar 202; +89%), Roemenië (van 94 naar 166; +77%), en Italië (van 158 naar 223; +41%). Van buiten de EU neemt vooral het aantal eerstejaars uit China fors toe (van 110 naar 206; +87%). De bachelorinstroom vanuit de VS en Canada nam vorig jaar af, maar neemt nu weer toe (van 58 naar 97; +67%).

Figuur 3
Figuur 3

Nieuwe masterstudenten

De instroom bij de masters stijgt met 2%: er zijn dit jaar 6.845 nieuwe masterstudenten tegenover 6.716 in 2021. Dit aantal is inclusief de doorstroom van studenten die hun bachelor nog niet volledig hebben afgerond. Vanwege de coronapandemie is het afgelopen studiejaar, net als het jaar ervoor, de zogenoemde ‘harde knip’ losgelaten. Het aantal ‘zachte knippers’ (studenten die aan de master begonnen zijn, terwijl zij hun bachelor nog niet volledig hebben afgerond) is dit jaar ongeveer gelijk aan vorig jaar: zo’n 8% (527 studenten) van de totale instroom bij de masters. De grootste toename in het aantal masterstudenten is te zien bij de FGw, gevolgd door respectievelijk de FdR, de FNWI en de FMG (zie figuur 3). Het aantal nieuwe masterstudenten aan de FEB daalt.

De internationale instroom in de masterfase - exclusief de doorstroom vanuit de bachelors - stijgt met 16%: van 1.466 (vorig jaar) naar 1.695 (dit jaar). De meeste nieuwe masterstudenten komen uit de EU: 1.012. De grootste toename in absolute zin is te zien in het aantal nieuwe masterstudenten uit China: van 198 naar 272 (+37%). Ook de toename van het aantal studenten uit de VS is opvallend: van 71 naar 114 (+61%).