Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Machiel Keestra wordt per 1 februari 2022 de nieuwe Centrale Diversity Officer (CDO) van de Universiteit van Amsterdam.

Keestra wordt aangesteld voor een periode van 3 jaar met een mogelijke herbenoeming van weer 3 jaar. Daarnaast blijft hij universitair docent bij het Instituut voor Interdisciplinaire Studies van de UvA. Keestra volgt Anne de Graaf op, die de functie van Centrale Diversity Officer bekleedde tot 1 september 2021.  

De gekozen kandidaat heeft unaniem de steun gekregen van een breed samengestelde benoemingsadviescommissie met onder andere leden vanuit het CDO team, P&O en de medezeggenschap (Ondernemingsraad en Centrale Studentenraad). De voordracht kon daarnaast rekenen op steun van een adviescommissie met daarin onder meer Faculty Diversity Officers.

De functie

Diversiteit is een rode draad in UvA's Instellingsplan 2021-2026: ‘Inspiring Generations’. De Centrale Diversity Officer draagt bij aan het realiseren en uitvoeren van beleid op het gebied van diversiteit en inclusie, in samenwerking met betrokken stafafdelingen. De CDO valt rechtstreeks onder het College van Bestuur en maakt deel uit van een programmateam, met onder andere de afdelingen HRM en Academische Zaken. Er wordt nauw samenwerkt met de Faculty Diversity Officers. Verder maakt de CDO deel uit van een landelijk netwerk waarin expertise gedeeld wordt en gezamenlijke projecten worden uitgevoerd.

Machiel Keestra: samenwerken op alle niveaus

Machiel Keestra: 'Ik zie het als een uitdaging om het toenemende aantal initiatieven op gebied van diversiteit en inclusie die op de verschillende faculteiten plaatsvinden te coördineren en ondersteunen. Daardoor kunnen we gezamenlijk nog effectiever de diversiteit en inclusiviteit van de UvA versterken. Dat is broodnodig en daarom ben ik zowel vereerd als enthousiast over de mogelijkheid die ik krijg om als Centrale Diversity Officer een bijdrage te mogen leveren.'

'Mannen zoals ik laten het in deze context veelal afweten, is mij de afgelopen jaren bij tal van bijeenkomsten opgevallen. Terwijl de verandering uiteindelijk ook gerealiseerd moet worden met behulp van al die witte (in mijn geval ook grijze) mannen van middelbare leeftijd in de organisatie. Het kan niet de bedoeling zijn dat de verantwoordelijkheid voor die veranderingen komt te liggen bij hen die het vaak toch al lastiger hebben. Daarom heb ik, mij tegelijkertijd zeer wel bewust van de beperkingen en privileges van mijn positie, als Facultair Diversity Officer steeds heel gericht gezocht naar samenwerkingen en uitwisselingen met zo divers mogelijke leden uit de facultaire gemeenschap. Ik zie ernaar uit om dit universiteitsbreed te gaan doen en ben dan ook dankbaar voor het vertrouwen dat de diverse UvA gemeenschap mij wil schenken in deze nieuwe rol.'

Verbinder met visie op D&I

Geert ten Dam, voorzitter College van Bestuur UvA, ziet uit naar de samenwerking: 'Machiel draagt al jaren bij aan diversiteit en inclusiviteit, zowel binnen de UvA als daarbuiten. Als Faculty Diversity Officer bij de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatie (FNWI) heeft hij het thema echt op de kaart gezet met zijn Diversity Office en Klankbordgroep (Sounding Board). Hij organiseerde tal van activiteiten voor – en vaak ook samen met – medewerkers en studenten. Machiel kan mensen in beweging brengen en zoekt altijd de verbinding en de dialoog. Zo was hij bijvoorbeeld mede-initiatiefnemer van de Keti Koti dialoogtafel. De benoemingadviescommissie heeft er het volste vertrouwen in dat Machiel met zijn intrinsieke motivatie, betrokkenheid en duidelijke visie, het thema diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie bij de UvA naar een hoger plan kan tillen.'

Bekijk het profiel van Machiel Keestra