Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Doel en uitgangspunten nieuw docentenbeleid

In de contourennota docentenbeleid zijn principes opgesteld om de baanzekerheid en carrièremogelijkheden van docenten te vergroten. De uitgangspunten zijn:

  • Erkenning van de docentpositie als een volwaardige functie binnen de universiteit.
  • Vergroten van werkzekerheid.
  • Adequate omvang en invulling van het dienstverband.
  • Carrièreperspectief door middel van de uitwerking van een carrièrelijn voor docenten.
  • Transparantie, bijvoorbeeld over de werklast, het loopbaan- en toekomstperspectief.

Constructief gesprek met UCLO en COR

Vrijdag 8 april stond de contourennota docentenbeleid, die in maart ook besproken werd met de decanen, op de agenda van een overleg tussen het CvB en vertegenwoordigers van het lokaal overleg (UCLO) en de Centrale Ondernemingsraad (COR). Geert ten Dam, voorzitter College van Bestuur UvA: 'Het was een constructief overleg. We gaan ten opzichte van de huidige praktijk echt dingen anders doen. Voor ons onderwijs zijn docenten cruciaal en dat moet tot uitdrukking komen in een solide en sociaal personeelsbeleid. De tijd dat docenten alleen ingezet worden voor "piek en ziek" ligt ver achter ons.'

De UvA vindt de positie van docenten van dermate groot belang dat we op dit onderwerp niet de nieuwe cao Nederlandse Universiteiten afwachten. De agenderende rol van Casual UvA heeft hier zeker in meegespeeld.

Tijdelijke aanstellingen

De  verhouding en balans tussen tijdelijke en vaste contracten is iets waar de UvA al langere tijd mee bezig is. De UvA hanteert een streefpercentage van maximaal 22% aan tijdelijke dienstverbanden in onderwijsgevende functies. Eind januari 2022 bedraagt dat percentage 21,4%. We doen het daarmee goed in vergelijking tot andere universiteiten, maar het huidige beleid voor docenten met een tijdelijke aanstelling is wel gedateerd. Dit werd ook gezamenlijk vastgesteld in een gesprek in januari 2022 met collegevoorzitter Geert ten Dam, directeur HRM Robert Grem gesproken en een delegatie van actiegroep 0.7, CasualAcademy en Casual UvA.

Vervolgproces

De komende tijd wordt het docentenbeleid verder uitgewerkt.  Op 13 mei vindt het volgende ‘tripartite’ overleg plaats tussen het CVB en vertegenwoordigers van UCLO en COR. Voor die tijd zal nog afstemming en overleg plaatsvinden met de individuele partijen over het conceptbeleid. Daarnaast wordt er intern afgestemd met de faculteiten en betrokken stafafdelingen. Ook wordt vervolg gegeven aan het gesprek met Casual UvA. Het voornemen is om het nieuwe docentenbeleid voor de zomer vast te stellen.