Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

UvA-hoogleraren Daniel Bonn, Marieke de Goede, Amade M’charek en Sonja Smets zijn door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) gekozen als nieuw lid. In totaal treden er dit jaar 22 nieuwe leden toe. De nieuwe Akademieleden worden op maandag 12 september geïnstalleerd.

Leden van de KNAW, vooraanstaande wetenschappers uit alle disciplines, worden gekozen op grond van hun wetenschappelijke prestaties. Er zijn nu circa 600 leden. Een lidmaatschap is voor het leven.

De nieuwe KNAW-leden vanuit de UvA:

Daniel Bonn
Daniel Bonn

Daniel Bonn, hoogleraar Complexe vloeistoffen

Bonn heeft een revolutionaire rol gespeeld in het onderzoek naar complexe vloeistoffen zoals bloed, shampoo en olie. Dankzij hem wordt de fundamentele fysica achter de overgang van dit soort stoffen van vast naar vloeibaar of andersom nu beter begrepen. Dit bevordert ook het begrip van de instabiliteit van bloed in aderen of olie in pijpleidingen. Bonn is tevens een pionier in het onderzoeken van de interactie tussen vloeistoffen en vaste stoffen. Zijn werk heeft grote praktische relevantie. Hij deelt zijn inzichten dan ook met industriële partners en werkt samen met medisch onderzoekers onder andere aan de aerosol-verspreiding van het coronavirus. Bloedspetteranalyse bij forensisch sporenonderzoek en een milieuvriendelijker wijze van het spuiten van pesticiden zijn eveneens toepassingen van zijn werk.

Marieke de Goede (foto: Kirsten van Santen)
Marieke de Goede (foto: Kirsten van Santen)

Marieke de Goede, hoogleraar Politicologie en hoogleraar Politics of Security Cultures

De Goede is een prominente onderzoeker op het snijvlak van sociale en geesteswetenschappen, met een focus op het gebruik van financiële gegevens voor veiligheidspraktijken. Ze publiceerde vernieuwend onderzoek naar de financiering van terroristische activiteiten en de praktijken en regelgeving om deze geldstromen te blokkeren. Hiervoor wist ze toegang te krijgen tot banken, financiële inlichtingendiensten, en rechterlijke organisaties. Om nieuw licht te werpen op de politiek en infrastructuur van financiële veiligheid, gebruikte ze originele theorievorming die kritische veiligheidsstudies combineert met Science-and-technology studies. De Goede inspireert collega’s, promovendi en studenten met haar scherpe inzichten en intellectuele openheid. Als bestuurslid van debatcentrum SPUI25 stimuleerde ze het debat tussen wetenschappers en een breed publiek. De Goede is sinds 2022 decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA, waar ze bij wil dragen aan een veilig, gelijkwaardig en divers werk- en studieklimaat.

Amade M'charek (foto: Dirk Gillissen)
Amade M'charek (foto: Dirk Gillissen)

Amade M’charek, hoogleraar Anthropology of Science

M’charek onderzoekt de relatie tussen wetenschap en samenleving, met speciale aandacht voor genetica en genetische diversiteit. In haar vakgebied kreeg ze internationale bekendheid vanwege de vernieuwende en tegendraadse manier waarop zij onderzoek doet naar zowel de genetica en het forensisch onderzoek, als ook naar vraagstukken rond diversiteit en ‘ras’. Daarbij bekijkt ze het begrip ras niet als een cultureel-politiek idee, maar verkent ze het als een praktijk die in verschillende contexten zoals laboratoria, forensisch onderzoek en gezondheidszorg vorm wordt gegeven. Geïnspireerd door de forensische methode heeft M’charek een nieuwe onderzoekslijn ontwikkeld naar de ‘grensdoden’ die aanspoelen op de kusten van Europa en Afrika. Aan de hand van de vraag hoe die lichamen daar terecht zijn gekomen, onderzoekt ze migratie en dood in relatie tot het leven en middelen van bestaan. Daarbij besteedt ze aandacht aan postkoloniale praktijken zoals de winning van fosfaten, de visserij op zeesponzen, de teelt van tomaten, de rol van water en het achterlaten van industrieel afval.  M’chareks werk figureert regelmatig in de (inter)nationale media, en haar stem is vaak te horen in het publieke debat als columnist en spreker.

Sonja Smets (foto: Dirk Gillissen)
Sonja Smets (foto: Dirk Gillissen)

Sonja Smets, hoogleraar Logica en epistemologie

Smets is een van de meest invloedrijke filosofen in Nederland. Haar werkveld is informatiedynamica, wat zowel de klassieke informatie als quantuminformatie omvat. Daarin staat de vraag centraal hoe mensen en machines hun kennis en overtuigingen herzien op grond van nieuwe informatie. Een actueel thema, dat relevant is voor hedendaagse epistemologie, computerwetenschappen en de samenleving als geheel. Smets verbreedde de focus van de informatiedynamica. Niet alleen individuen, maar ook groepen worden nu onderzocht, zodat ‘kuddegedrag’ beter kan worden begrepen. Smets zoekt de aansluiting met logica, waarschijnlijkheidsleer, theorieën over leerprocessen, sociale epistemologie en speltheorie. Als voormalig directeur van het Institute for Logic, Language and Computation (ILLC) van de UvA verbond ze fundamenteel met toegepast onderzoek, en ontwikkelde ze outreachprogramma’s voor middelbare scholen.