Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Op 31 mei ondertekenden Burgemeester Femke Halsema, Leo Lucassen, vicevoorzitter KNAW Humanities Cluster en Geert ten Dam, voorzitter College van Bestuur Universiteit van Amsterdam een samenwerkingsovereenkomst om een brug te slaan tussen geesteswetenschappelijke kennis en maatschappelijke partners, waaronder de culturele en creatieve sector. Gemeente, KNAW en UvA investeren de komende drie jaar samen een miljoen euro in het initiatief. Volgens Halsema kan de samenwerking positief bijdragen aan de verandering van de Amsterdamse binnenstad in een plek waar bewoners, creatieve ondernemers en culturele instellingen zich thuis voelen.

Midden in het historische hart van Amsterdam ligt een geesteswetenschappelijke hub van internationale allure. Hier zijn de Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA, de geesteswetenschappelijke instituten van de KNAW en het Netherlands Institute of Advanced Studies gevestigd, en ook de Universiteitsbibliotheek van de UvA met haar Allard Pierson, dat de erfgoedcollecties van de UvA beheert, presenteert en beschikbaar stelt voor onderzoek. Deze bundeling van kennis, talent, archieven en collecties, in combinatie met de internationale uitstraling en rijke culturele diversiteit van Amsterdam, biedt unieke mogelijkheden voor vernieuwende initiatieven op het snijvlak van maatschappij, cultuur en wetenschap. De Amsterdam Humanities hub zal het maatschappelijk debat stimuleren en voeden en oplossingen aandragen voor stedelijke vraagstukken, met Amsterdam als laboratorium.

Geesteswetenschap: kennis én perspectieven

Geesteswetenschappen onderzoeken hoe de mens zichzelf en zijn omgeving ervaart en vormgeeft in het licht van de grote vraagstukken en uitdagingen van deze tijd. Geesteswetenschappelijke perspectieven en methodes zijn onontbeerlijk bij tal van vraagstukken: van ethiek tot nieuwe technologieën, oorlog in Europa, koloniaal verleden, migratie en integratie, diversiteit en cultuurverschillen tot de kansen en gevaren van kunstmatige intelligentie. Geesteswetenschappers staan daarom zelf geregeld aan de wieg en in het hart van noodzakelijke maatschappelijke debatten. Zij analyseren big data, checken feiten en argumentatie, trekken lessen uit het verleden en leveren nieuwe inzichten. Daarmee zijn zij onontbeerlijk voor een creatieve, inclusieve en duurzame samenleving.