Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Het totaal aantal studenten aan de UvA is dit jaar met 2,7 procent gestegen, tot 42.324. Dit komt vooral door een toename van het aantal nieuwe bachelorstudenten, zowel uit Nederland als uit het buitenland. In de masterfase is juist een daling van het aantal nieuwe studenten te zien.

Het gaat om de cijfers per 15 oktober 2022; de definitieve landelijke cijfers zijn er zoals gebruikelijk in februari van het nieuwe kalenderjaar.

Figuur 1. EI: Eerstejaars Instelling (studenten die zich voor het eerst aan de UvA inschreven; exclusief ‘switchers’ en schakelstudenten) EOI: Eerstejaars Opleiding Instelling (studenten die zich voor het eerst bij een specifieke opleiding inschreven; inclusief studenten die bachelor aan UvA deden)
Figuur 1. EI: Eerstejaars Instelling (studenten die zich voor het eerst aan de UvA inschreven; exclusief ‘switchers’ en schakelstudenten) EOI: Eerstejaars Opleiding Instelling (studenten die zich voor het eerst bij een specifieke opleiding inschreven; inclusief studenten die bachelor aan UvA deden)

Bachelorinstroom

Het aantal eerstejaarsstudenten bij de bacheloropleidingen stijgt met +4,8%, van 8.126 vorig jaar naar 8.512 dit jaar. Het aantal nieuwe bachelorstudenten uit Nederland stijgt met +3,4%: 4.963 dit jaar versus 4.801 vorig jaar. De internationale groei is sterker: +6,7%: van 3.325 naar 3.549. Vooral het aantal bachelorstudenten van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) stijgt: van 1.036 naar 1.184 (+14,3%). Het aantal uit de EER neemt in mindere mate toe: van 2.289 naar 2.365 (+3,3%).

Vanuit de EER komen de meeste nieuwe bachelorstudenten uit Duitsland (356 studenten), gevolgd door Polen (301) en Italië (262). Van buiten de EER komen de meeste eerstejaars uit achtereenvolgens China (253), India (102) en Turkije (98).

Opvallende stijgers in bachelorfase

Het aantal nieuwe studenten uit Turkije en India stijgt opvallend, met respectievelijk +50,8% (van 65 naar 98 studenten) en +21,4% (van 84 naar 102). De UvA heeft dit jaar 51 nieuwe bachelorstudenten uit Oekraïne; vorig jaar waren dat er 19. Oekraïense studenten kunnen dit studiejaar tegen het reguliere, lagere collegegeldtarief studeren aan de UvA, in plaats van tegen het instellingstarief dat voor studenten uit andere niet-EER-landen geldt.

Het aantal eerstejaars in de bachelorfase stijgt het sterkst aan de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw), van 1.509 naar 1.648 (+9,2%), gevolgd door Economie en Bedrijfskunde (FEB), van 1.561 naar 1.695 (+8,6%). De bètafaculteit (FNWI) gaat van 1.121 naar 1.185 (+5,7%) en Maatschappij en Gedrag (FMG) van 2.390 naar 2.513 (+5,1%). De rechtenfaculteit (FdR) daalt van 889 naar 808 (-9,1%).

Instroom masters

Dit jaar zijn er 6.448 nieuwe studenten bij de masteropleidingen. Dat zijn er 398 minder dan vorig jaar toen het er 6.846 waren (-5,8%). Zowel het aantal nieuwe masterstudenten uit Nederland loopt terug, van 4.249 naar 3.850 (-9,4%), als dat uit EER-landen, van 1.610 naar 1.569 (-2,5%). Het aantal van buiten Europa stijgt juist, van 987 naar 1.029 (+4,3%).

Van de nieuwe masterstudenten uit EER-landen komen de meesten uit Duitsland (342 studenten), Italië (184) en Griekenland (116). Van daarbuiten komen de meesten uit China (413), de Verenigde Staten (106) en India (69).

De masterinstroom uit het Verenigd Koninkrijk neemt opvallend af, van 80 naar 52 (-35%). Uit Oekraïne zijn er 20 nieuwe masterstudenten versus 17 vorig jaar.

Het aantal nieuwe masterstudenten daalt het sterkt bij de FdR: van 1.099 naar 944 (-14,1%) en de FEB: van 1.376 naar 1.231 (-10,5%). Daarna volgen de FNWI: van 1.245 naar 1.163 (-6,6%) en FGw: van 1.224 naar 1.172 (-4,2%). Bij de FMG is er een lichte stijging: van 1.732 naar 1.759 (+1,6%).

Inschrijvingen 2022-2023

Internationale studenten

Kijkend naar alle studenten die dit studiejaar bij de UvA staan ingeschreven, is een toename te zien van 2,7%, van 41.206 naar 42.324 studenten. Hiervan hebben er 28.268 de Nederlandse nationaliteit en zijn 14.056 internationaal. Van de internationale studenten komen er 9.142 uit de EER en 4.914 uit niet-EER-landen.