Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Een commissie onder leiding van Carel Stolker, voormalig rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gaat onderzoek doen naar een melding van een docent Sociale Wetenschappen.

Aanleiding

Het College van Bestuur van de UvA heeft op grond van de Klokkenluidersregeling een melding ontvangen van ‘ernstige institutionele misstanden bij de FMG van de UvA, die leiden tot een acute en fundamentele bedreiging van de academische vrijheid en de kwaliteit van onderwijs en onderzoek’. Het College van Bestuur heeft aan een externe en onafhankelijke commissie opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de in deze melding aangekaarte problematiek.

Academische vrijheid

'De UvA staat voor academische vrijheid: de ruimte voor wetenschappers om kennis te vergaren, vrijelijk te bespreken en zonder belemmeringen te verspreiden”, aldus Peter-Paul Verbeek, rector magnificus van de UvA. “Het is het wezen van de universiteit, de ruimte om over bestaande en nieuwe kennis te debatteren, ook als dat lastig is.'

'Die ruimte moet geborgd worden, het is een groot goed. Tegelijk moeten we beseffen dat academische vrijheid soms kan botsen met andere rechten en regels en gepaard gaat met verantwoordelijkheden. Haat verspreiden valt er natuurlijk niet onder. En het is, bijvoorbeeld, ook geen vrijbrief om ethische normen in onderzoek te negeren.'

Waar de grenzen liggen is meteen ook een beladen onderwerp, zoveel is wel duidelijk uit de vele en soms gepolariseerde reacties, ook op social media, naar aanleiding van de melding van de klokkenluider. Peter-Paul Verbeek: 'Zorgvuldig onderzoek hiernaar kan, naast een beoordeling van de feiten, inzicht geven en helpen om deze discussie op een goede manier te voeren. Daar dragen wij graag aan bij door het verslag van de commissie, voor zover de regelgeving dat toelaat, openbaar te maken.'

Commissie

Het College van Bestuur heeft de volgende personen bereid gevonden het onderzoek uit te voeren:

  • prof. mr. Carel Stolker
  • prof. dr. Janka Stoker
  • prof. dr. Berteke Waaldijk

Onderzoeksvragen

De commissie zal advies uitbrengen over de ontvankelijkheid van de melding, de melding onderzoeken en aandacht besteden aan twee deelthema’s: ‘academische vrijheid’ en ‘safe spaces’.

Samengevat vraagt het College aan de commissie om:

  1. Een advies uit te brengen over de ontvankelijkheid van de melding onder de Klokkenluidersregeling en de toepasselijkheid daarvan.
  2. Een antwoord te formuleren op de vraag of er sprake is van, zoals de melding luidt, ‘ernstige institutionele misstanden bij de FMG van de UvA, die leiden tot een acute en fundamentele bedreiging van de academische vrijheid en de kwaliteit van onderwijs en onderzoek’. De commissie richt haar onderzoek onder meer op de stellingen in de melding, neemt kennis van de over en weer ingebrachte informatie, en onderzoekt in welke mate de melding herkend wordt door anderen (docenten en studenten) binnen FMG.
  3. De begrippen ‘academische vrijheid’ en ‘wokeness’ nader te beschouwen, met name in de context van het onderwijs en onderzoek binnen de FMG. Hierbij neemt de commissie onder meer de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit (2018), en de kernwaarden en de gedragscode van de UvA mee.
  4. Een nadere beschouwing te geven over ‘safe spaces en eisen van studenten aan het onderwijs’, zoals in de melding verondersteld.

Werkwijze

De onderzoekscommissie zal relevante stukken en correspondentie bestuderen en spreken met de melder, betrokken leidinggevenden, medewerkers en studenten bij FMG en (delegaties van) de facultaire studenten- en ondernemingsraad. Medewerkers en studenten van de afdeling worden daarnaast in de gelegenheid gesteld om, voorafgaand aan de gespreksronde, schriftelijk input te leveren.

De verwachting is dat de commissie eind juni haar rapport zal kunnen opleveren.

Over de commissieleden

Prof. mr. C.J.J.M. (Carel) Stolker

Carel Stolker is emeritus hoogleraar privaatrecht aan de Universiteit Leiden, waar hij van 2013 tot 2021 ook rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur was. Hij bekleedt en bekleedde tal van wetenschappelijke, maatschappelijke en beleidsmatige functies, waaronder toezicht bij musea en zorginstellingen, rollen in visitatiecommissies van de Nederlandse rechtspraak en een bestuurslidmaatschap bij het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen.

Prof. dr. J.I. (Janka) Stoker

Janka Stoker werkt sinds 2003 als hoogleraar Leiderschap en Organisatieverandering aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Daar is zij directeur van In the LEAD, het expertisecentrum van de Rijksuniversiteit Groningen op het gebied van leiderschap. Zij heeft in haar werk altijd wetenschap en praktijk gecombineerd. Zij heeft ook ruime bestuurlijke ervaring, o.a. als bestuurder van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de RUG, en als lid van de Raad van Toezicht van de Universiteit Twente.

Prof. dr. M.L. (Berteke) Waaldijk

Berteke Waaldijk is hoogleraar Taal- en cultuurstudies aan de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht en aangesloten bij het Graduate Gender Programme. Als voormalig onderwijsdirecteur en opleidingscoördinator van de bachelor opleiding Taal- en cultuurstudies  heeft zij ruime ervaring met het bevorderen van veilige learning communities. Als onderzoeker in het UU Gender, Diversity & Global Justice platform adviseert zij over o.a. sekseregistratie. Zij doet onderzoek naar de geschiedenis van sekse, cultuur en burgerschap en is mede oprichter van ATGENDER, the European Association for Gender Research, Education and Documentation.