Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Twee academici, die hun vaderland zijn ontvlucht door een bedreigende situatie, kunnen hun wetenschappelijke carrière gaan voortzetten aan de UvA. Ze krijgen een aanstelling die gefinancierd wordt vanuit de vierde ronde van het NWO-programma ‘Hestia - Impuls voor Vluchtelingen in de wetenschap’.

De financiering is beschikbaar voor een aanstelling van minimaal 18 maanden fulltime en maximaal 24 maanden in deeltijd. Met de aanvraag kan de projectleider financiering krijgen voor de aanstelling van een junior of senior onderzoeker met een vluchtelingenstatus. In totaal heeft NWO in deze ronde 11 onderzoeksvoorstellen gehonoreerd. In totaal was een budget van iets minder dan 1,4 miljoen euro beschikbaar voor deze ronde.

De UvA-toekenningen

Global ‘side effects’ of EU pharmaceutical regulation – Case study of the EU Southern Neighbourhood (Faculteit der Rechtsgeleerdheid)

In dit project gaat de onderzoeker de relatie onderzoeken tussen de interne regulering van weesgeneesmiddelen van de EU en de markttoelating van innovatieve geneesmiddelen in zes zuidelijke buurlanden van de EU (Algerije, Egypte, Jordanië, Libanon, Syrië, Tunesië). Aan de hand van twee kwalitatieve casestudies – Jordanië en Syrië – is het doel om tot een beter begrip te komen van deze relatie tussen de EU en de zuidelijke buurlanden.

Projectleider is dr. Katrina Perehudoff, onderzoeker aan het Law Centre for Health and Life van de UvA.

Creative Institutionalism in the Kurdish Diaspora (Faculteit der Geesteswetenschappen)

In de context van de Koerdische diaspora gaat de wetenschapper in dit project mogelijkheden onderzoeken van kunst en culturele initiatieven om transnationale instituties en manieren van samenleven een nieuwe vorm te geven. Hierdoor zal het project laten zien hoe migranten en vluchtelingen op een creatieve manier experimenteren met de opbouw van transnationale instituties.

Projectleider is prof. dr. Chiara De Cesari, hoogleraar Heritage and Memory aan de UvA.

Over Hestia

Wetenschappers die door oorlog of een andere bedreigende situatie hun thuisland hebben moeten ontvluchten lopen vaak tegen obstakels aan in de landen waar ze een veilig thuis vinden, zoals taal of werkcultuur. Dit maakt het moeilijker voor ze om hun academische loopbaan voor te zetten. Met de call ‘Hestia – Impuls voor Vluchtelingen in de wetenschap’ wil NWO deze academici aansluiting bieden bij lopende Nederlandse onderzoeksprojecten om een netwerk op te bouwen en om hun kennis en vaardigheden te vergroten.

Het programma geeft hen de kans om het Nederlandse wetenschapsstelsel te leren kennen en hun kennis en talent in te zetten. Tegelijkertijd verrijken deze academici de Nederlandse wetenschap en maatschappij met de expertise die zij meebrengen. Het uiteindelijke doel is de loopbaan/onderzoekslijn uit het thuisland voort te zetten. Uiteindelijk hoopt NWO tevens dat vluchteling-academici zich via deze weg binnen het Nederlandse wetenschapslandschap verder kunnen ontplooien en profileren.