Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

De gemeente Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam presenteren een toekomstplan voor het gebied tussen Amstel en Hoogstraat. Hier ligt het Universiteitskwartier (UK) dat de komende jaren een transformatie ondergaat. Op haar geboortegrond gaat de UvA monumenten vernieuwen en verduurzamen en samen met de gemeente de publieke ruimte herinrichten met meer groen. Gelegen aan de rand van het drukke wallengebied wordt het Universiteitskwartier een aantrekkelijk en groen gebied met een eigen identiteit. Het sluit daarmee goed aan op de ambities van het programma Aanpak Binnenstad. Het UK wordt het kloppend hart van de UvA en een aantrekkelijke plek om te wonen, werken, bezoeken en te studeren.

Artist impression (credits: West 8)
Artist impression (credits: West 8)

De Amsterdamse binnenstad is een van de mooiste stedelijke gebieden ter wereld met haar historie, de unieke structuur en de ontelbare monumenten. Maar het gebied staat ook flink onder druk. De hoge concentratie aan bezienswaardigheden, winkels, horeca en de seks-gerelateerde functies en coffeeshops, oefenen een enorme aantrekkingskracht uit op toeristen uit binnen- en buitenland. Voor corona kwamen er steeds meer bezoekers, bezoekers die naar verwachting terugkeren zodra dat weer kan. En dat resulteert in nog meer van hetzelfde. In delen van het centrum is inmiddels sprake van een economische monocultuur. Je zou bijna vergeten dat er ook nog wordt gewoond, gewerkt en gestudeerd.

Burgemeester Halsema: ‘Steeds minder Amsterdammers voelen zich thuis in hun eigen centrum. En dat is niet zoals het zou moeten zijn. De gemeente is dan ook volop in beweging om de binnenstad terug te geven aan haar bewoners. Om te zorgen dat deze leefbaar, bereikbaar en van de Amsterdammer blijft. Nu en in de toekomst. De ontwikkeling van het Universiteitskwartier sluit hier goed bij aan.’

Artist impression (credits: West 8)
Artist impression (credits: West 8)

De komende jaren investeert de universiteit flink op en rond het Binnengasthuisterrein om een omgeving te creëren die stimulerend is voor onderwijs en onderzoek én die bijdraagt aan het culturele en intellectuele klimaat in de stad. Het Universiteitskwartier wordt daarmee het visitekaartje van de Universiteit van Amsterdam.

Geert ten Dam, voorzitter College van Bestuur UvA: ’We zijn trots op het plan dat er ligt. Het brengt de rijke geschiedenis van het gebied weer tot leven en gebruikt het als fundament voor de toekomst. Dit gebied is de geboortegrond van de UvA en de bakermat van de wetenschap in Amsterdam. Het is niet eenvoudig om de monumentale panden te laten passen bij de moderne eisen van een universiteit en dat bovendien op een duurzame manier. Er zijn ingrijpende verbouwingen en herzieningen nodig om aan alle wensen en eisen te kunnen voldoen. Het is onze overtuiging en ervaring dat samenwerking met de gemeente en omwonenden met oog voor ieders belangen het beste resultaat oplevert.’

Samen

De gemeente en de UvA hebben samen met bewoners en ondernemers in de buurt, studenten en andere belangstellenden een toekomstplan opgesteld, ook wel bekend als het Strategisch Masterplan. Dit plan geeft duidelijkheid over in welke richting het gebied zich de komende jaren ontwikkelt. Met oog voor de historie worden toegankelijkheid, leefbaarheid en veiligheid in het gebied verbeterd. Gedeeltes worden autoluw, fietsers en voetgangers krijgen meer ruimte en de hoeveelheid groen wordt uitgebreid. Het beoogde resultaat is een herkenbaar stuk binnenstad met poorten, hoven en stegen waarin gewoond, gewerkt en gestudeerd wordt. Het plan wordt op 15 maart vrijgegeven voor inspraak. De inspraakperiode duurt tot 25 april.