Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Wereldwijd is de levensverwachting gemiddeld gestegen in de laatste decennia. Maar de snelheid waarmee de levensverwachting zal veranderen, is onzeker. Plotselinge hogere sterfte als gevolg van een pandemie bijvoorbeeld kan een effect hebben op de ontwikkeling van de levensverwachting. Die onzekerheid brengt uitdagingen met zich mee, bijvoorbeeld voor de betaalbaarheid van pensioenvoorzieningen en de benodigde capaciteit in het zorgstelsel. Het is dan ook van groot maatschappelijk belang beter inzicht te krijgen in de financiële en maatschappelijke gevolgen van veranderende levensverwachtingen. Daarom openen de Amsterdam School of Economics (ASE) van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en Nationale-Nederlanden een nieuw onafhankelijk onderzoekscentrum: het Research Centre for Longevity Risk.

In het Research Centre for Longevity Risk onderzoeken wetenschappers van de UvA de ontwikkelingen in overlevingskansen en levensverwachtingen, en hoe die door allerlei factoren kunnen worden beïnvloed. Daarbij wordt gekeken naar demografische trends, medische ontwikkelingen en naar lokale sociaaleconomische omstandigheden en de kwaliteit van onze leefomgeving. Op basis van de onderzoeksuitkomsten over de verwachte ontwikkeling van de levensverwachting worden ook de financiële en maatschappelijke impact bestudeerd. 

Variatie in levensverwachting 

‘De maatschappelijke en financiële gevolgen van de ontwikkeling in de levensverwachting zijn enorm’, vertelt Michel Vellekoop, hoogleraar Life Insurance en leider van de onderzoeksgroep binnen de Amsterdam School of Economics waar het nieuwe onderzoekscentrum wordt ondergebracht.

Copyright: UvA
De variatie in levensverwachting is groot onder verschillende bevolkingsgroepen, onder meer door sociaaleconomische verschillen. Michel Vellekoop, hoogleraar Life Insurance 

'We hebben nog altijd onvoldoende inzicht in hoe de levensverwachting zich gaat ontwikkelen en hoe alle daarvoor relevante factoren zich tot elkaar verhouden. We hebben ook nog onvoldoende kennis van de financieel-economische gevolgen van die ontwikkelingen. Met het Research Centre for Longevity Risk willen we daar verandering in brengen', aldus Vellekoop.

Grotere bewustwording nodig voor gevolgen langere levensverwachting 

Leon van Riet, CEO Nationale-Nederlanden (leven- en pensioenbedrijf): ‘Als internationale levensverzekerings- en pensioenuitvoerder hebben we veel kennis en ervaring over het thema langleven. We vinden dat de financiële sector een belangrijke rol te spelen heeft in de samenleving en we streven ernaar om op de lange termijn duurzame waarde te creëren voor alle belanghebbenden, zoals onze klanten, investeerders en de samenleving waarin we actief zijn. Onze financiering van het Research Centre for Longevity Risk past bij de ambitie van NN om diverse maatschappelijke initiatieven op het gebied van financieel welzijn en kennisontwikkeling te ondersteunen. Het onderzoek in het centrum zal bijdragen aan het management van langlevenrisico en van groot belang zijn voor overheden, beleidsmakers en andere stakeholders in de financiële sector. Het zal daarnaast de bewustwording van mensen om pensioen op te bouwen helpen vergroten. Dit is in lijn met onze bedrijfsdoelstelling: wij helpen mensen zorgen voor wat zij echt belangrijk vinden.’