Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Kies je filters

Oraties, promoties en afscheidscolleges

Resultaten: 1 - 20 van 29
Resultaten: 1 - 20 van 29
 • 22 okt 2019
  Fluorescente eiwitten in het periplasma

  10:00 | Promotie

  Behandeling met antibiotica worden steeds minder effectief door de opkomst van antibioticaresistente bacteriën. Ondanks de inzet vanuit de wetenschap zijn er de afgelopen decennia geen nieuwe antibiotica ontdekt die ...

 • 22 okt 2019
  De stad als vaderland

  12:00 | Promotie

  De negentiende eeuw was een nationalistische eeuw. Met kunst, literatuur en architectuur verheerlijkten nationalisten het vaderlandse verleden. Het is echter de vraag of deze geestdrift ook gewaardeerd werd in de ...

 • 22 okt 2019
  Vloeistofmodellen voor doorberekening hyperthemiebehandelingen bij blaaskanker

  14:00 | Promotie

  Dhr. G. Schooneveldt promoveert op het proefschrift ‘Computational Fluid Dynamics Powered Treatment Planning to Improve Temperature Predictions for Bladder Hyperthermia’.

 • 23 okt 2019
  Stijlfiguren in literaire vertalingen van Nederlandse romans

  10:00 | Promotie

  Aan de hand van zes bekroonde Nederlandse romans onderzoekt Imogen Cohen ‘normalisering’ in literaire vertalingen. Zij maakt hiertoe een analyse van de vertaling van Nederlandse creatieve woordcombinaties en ...

 • 23 okt 2019
  Kwaliteitskritieke vereisten van applicaties op de cloud

  12:00 | Promotie

  Cloud computing is alomtegenwoordig en is niet meer weg te denken uit bijvoorbeeld het hedendaagse bedrijfsleven. Er gaat steeds meer aandacht uit naar de prestaties van cloudapplicaties. Cloudapplicaties kunnen ...

 • 23 okt 2019
  Chinese religie en filosofie in drukwerk in de vroegmoderne Republiek

  13:00 | Promotie

  Trude Dijkstra onderzoekt representaties van Chinese religie en filosofie in drukwerk geproduceerd in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden tussen 1595 en 1700. Door vorm, inhoud en materiaal-technische ...

 • 23 okt 2019
  Naadloos programmeren en besturen in de cloud

  14:00 | Promotie

  Cloud-omgevingen kunnen de operationele kosten voor resource-intensieve applicaties zoals big data, deep learning en het Internet of Things aanzienlijk verlagen. In de toepassingslevenscyclus kan de ‘cloud’ niet ...

 • 24 okt 2019
  Ontstaan en ontwikkeling van coronaire hartziekten

  10:00 | Promotie

  Dhr. P. Woudstra promoveert op het proefschrift ‘Coronary Artery Disease and New Stent Technology’.

 • 24 okt 2019
  Oorlog voeren zonder geweld

  12:00 | Promotie

  De doelstelling van het humanitair oorlogsrecht was, en is, tweeledig: het reguleren (waaronder beperken) van de toegestane methoden en middelen van oorlogvoering en het beschermen van personen en objecten die niet ...

 • 24 okt 2019
  De rol van creatinekinase in hypertensie

  14:00 | Promotie

  Dhr. F.A. Karamat promoveert op het proefschrift ‘The Role of Creatine Kinase in Hypertension: Therapeutic Perspectives’.

 • 25 okt 2019
  Behandeling van vroeg-stadium niet-kleincellige longkanker

  10:00 | Promotie

  Dhr. M.H. van Gool promoveert op het proefschrift ‘Response Monitoring during Neoadjuvant Targeted Treatment in Early Stage Non-Small Cell Lung Cancer’.

 • 25 okt 2019
  De invloed van sociale identificatie op politieke participatie van immigranten

  12:00 | Promotie

  In hoeverre hebben herkomst- en religieuze identificatie betrekking op de politieke participatie van immigranten en hun kinderen uit overwegend islamitische landen in West-Europa? En onder welke omstandigheden ...

 • 25 okt 2019
  Naar een stabiel Bose-Einstein-condensaat

  14:00 | Promotie

  Met de eerste realisatie van een puur Bose-Einstein-condensaat (BEC) in 1995 werd voor het eerst een pure kwantummechanische toestand van materie bereikt en kort daarna een laser van golfende materie. Deze nieuwe ...

 • 29 okt 2019
  De effecten van mediaberichtgeving over de vluchtelingencrisis

  10:00 | Promotie

  Het begrijpen van de opmars van rechts-populistische partijen in Europa is een van de uitdagingen van deze tijd. De populistische golf valt samen met een toename van migratiestromen naar Europa en bereikte een ...

 • 29 okt 2019
  Rekenen met meeteenheden

  12:00 | Promotie

  Paul Griffioen onderzoekt hoe rekenen met meeteenheden verbeterd kan worden. Hiertoe brengt hij kennis uit de informatica en accountancy bij elkaar om te zien of modellen van organisatieprocessen in fysieke ...

 • 29 okt 2019
  Mogelijkheden en beperkingen van forensische en postmortale radiologie

  14:00 | Promotie

  Mw. M. Vester promoveert op het proefschrift ‘Forensic Medicine and Radiology. Never Judge a Body by Its Cover’.

 • 30 okt 2019
  De complexiteit van het menselijk immuunsysteem

  10:00 | Promotie

  Louella Presbitero richt zich op het begrijpen van de complexiteit, ingewikkelde details en onderliggende mechanismen van hoe het menselijke aangeboren immuunsysteem functioneert, vooral wanneer het wordt uitgedaagd ...

 • 30 okt 2019
  Een verkenning van accretie rond zwarte gaten

  11:00 | Promotie

  Over de promotie van M.T.P. Liska is (nog) geen verdere informatie beschikbaar.

 • 30 okt 2019
  3D-rekenmodel geeft inzicht in proces van weefselgroei na plaatsen stent

  12:00 | Promotie

  Coronaire hartziekte is een van de meest voorkomende doodsoorzaken in geïndustrialiseerde landen. Vernauwing van de kransslagader kan leiden tot ischemie en mogelijk fatale hartaanvallen. Deze vernauwing wordt vaak ...

 • 30 okt 2019
  Zwaartekracht als ‘emergent fenomeen’

  13:00 | Promotie

  Irfan Ilgin onderzoekt de hypothese dat zwaartekracht een ‘emergent fenomeen’ is. Hij begint met het onderzoeken van wat een emergent verschijnsel betekent vanuit een algemeen perspectief. Vervolgens verklaart hij ...