Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Elk jaar is het in februari International Day of Women and Girls in Science – een mooi moment om een selectie van vrouwelijke wetenschappers voor het voetlicht te brengen. De onderzoekers op deze pagina werken ieder aan een van de acht onderzoeksinstituten van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de UvA.

Lees ook dit artikel (Engelstalig) waarin Flavia de Almeida Dias vertelt waarom vrouwelijke rolmodellen ertoe doen.

Ben je journalist en wil je in contact komen met een wetenschapper die niet op deze pagina staat? Neem dan contact op met de afdeling Persvoorlichting. Dit kan via 020 525 2695 of persvoorlichting@uva.nl.

Iris Groen (foto: Liesbeth Dingemans)
Foto: Liesbeth Dingemans

Beeldverwerking in het brein

Dr. Iris Groen onderzoekt visuele waarneming in de hersenen. Ze kijkt hoe het menselijke brein beelden verwerkt zoals wij die op een dagelijkse basis tegenkomen. Dat doet ze door middel van hersenmetingen zoals EEG, fMRI and electrocorticografie, in combinatie met computermodellen. Groen wil met haar onderzoek beter begrijpen hoe ons brein informatie in onze omgeving vertaalt in neurale activiteit en daarmee hoe de hersenen in het algemeen informatie opslaan. Groen is onderzoeker en universitair docent aan het Instituut voor Informatica (IvI). | i.i.a.groen@uva.nl.  

Profielpagina

Renée van Amerongen (foto: Liesbeth Dingemans)
Foto: Liesbeth Dingemans

Cellen en genen

Dr. Renée van Amerongen doet fundamenteel kankeronderzoek en stamcelonderzoek, op het snijvlak van de ontwikkelingsbiologie, celbiologie en moleculaire genetica. Ze focust zich onder meer op het gedrag en de aansturing van cellen in het borstweefsel: hoe wordt het gedrag van deze cellen gereguleerd tijdens de ontwikkeling van de borstklier en hoe draagt een ontregeling in deze processen bij aan het ontstaan van borstkanker? Van Amerongen leidt haar eigen onderzoekslab, Developmental, Cancer and Stem Cell Biology (DSCCB), binnen het Swammerdam Institute for Life Sciences (SILS). | R.Vanamerongen@uva.nl | 020 525 5682

Profielpagina

Flavia de Almeida Dias (foto: Liesbeth Dingemans)
Foto: Liesbeth Dingemans

Elementaire deeltjes

Dr. Flavia de Almeida Dias is gespecialiseerd in de (experimentele) deeltjesfysica, het deelterrein van de natuurkunde dat de subatomaire deeltjes bestudeert waaruit alle materie en straling bestaat. Binnen het ATLAS-experiment bij de Large Hadron Collider van CERN in Genève richt ze zich op de detectie van elementaire deeltjes, zoals het Higgs-deeltje. De Almeida Dias is universitair docent aan het Institute of Physics (IoP) en onderzoeker bij het Nikhef. | f.dealmeidadias@uva.nl | 020 592 5088
 

Profielpagina

Sonja Smets (foto: Dirk Gillissen)
Foto: Dirk Gillissen

Informatiedynamica

Prof. dr. Sonja Smets is logicus, met als specifiek werkveld de informatiedynamica. In haar onderzoek staat de vraag centraal hoe mensen en machines hun kennis en overtuigingen herzien op grond van nieuwe informatie – zowel klassieke informatie als quantuminformatie. Ze verbindt hiertoe logica, waarschijnlijkheidsleer, theorieën over leerprocessen, sociale epistemologie en speltheorie. Smets is als hoogleraar Logica en Epistemologie verbonden aan het Institute for Logic, Language and Computation (ILLC). | s.j.l.smets@uva.nl | 020 525 6508

Profielpagina

Diletta Martinelli 

Meetkundige objecten

Dr. Diletta Martinelli doet onderzoek binnen een tak van de algebraïsche meetkunde die de hogerdimensionale birationale meetkunde heet. Zij richt zich op het classificeren van meetkundige objecten die worden gedefinieerd door polynomiale vergelijkingen. Deze meetkundige vormen kunnen ongelooflijk ingewikkeld zijn, maar spelen een fundamentele rol in vele gebieden van de wiskunde en de wetenschap. Martinelli werkt als onderzoeker en universitair docent bij het Korteweg-de Vries Instituut voor Wiskunde (KdVI). | d.martinelli@uva.nl

Profielpagina

Annemieke Petrignani (foto: Liesbeth Dingemans)
Foto: Liesbeth Dingemans

Moleculen in de ruimte

Dr. Annemieke Petrignani is een expert op het terrein van de astrochemie. Ze richt zich in haar onderzoek op de organisch-moleculaire oorsprong van het leven, van interstellaire tot aan aardachtige omstandigheden. Zo bestudeert ze onder meer de UV- en IR-spectroscopie van Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK's), met behulp van zowel laboratorium- als theoretische methoden. Petrignani is werkzaam bij het Van 't Hoff Institute for Molecular Sciences (HIMS), waar ze de Laboratory Astro Chemistry group leidt.| A.Petrignani@uva.nl | 020 525 7158

Profielpagina

Nathalie Degenaar

Neutronensterren en zwarte gaten

Dr. Nathalie Degenaar is een expert op het terrein van neutronensterren, zwarte gaten, röntgenflitsen, accretie en jets. In haar onderzoek kijkt ze onder meer naar de eigenschappen van accretiestromen in röntgendubbelsterren en naar het superzware gat in onze Melkweg, Sagittarius A*. Daarbij maakt ze gebruik van de waarnemingen van verschillende telescopen op aarde en in de ruimte. Degenaar is universitair docent en onderzoeker bij het Anton Pannekoek Institute for Astronomy (API), waar zij een eigen onderzoeksgroep leidt. | N.D.Degenaar@uva.nl | 020 525 3994

Profielpagina

Fleur Visser (foto: Kelp Marine Research)
Foto: Kelp Marine Research

Walvissen en dolfijnen

Dr. Fleur Visser richt zich in haar onderzoek op het gedrag en de ecologie van walvisachtigen (Cetacea). Ze observeert al jaren walvissen en dolfijnen in de Atlantische oceaan bij de Azoren om zo meer te weten te komen over hun sociale en foerageergedrag, en de invloed van de mens hierop. Maar ook andere wateren behoren tot haar werkterrein. Zo keek ze bijvoorbeeld naar de effecten van onderwatergeluid op walvisgedrag in de Arctische Oceaan. Visser werkt als onderzoeker bij het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica (IBED) en het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ). Ze leidt het door haar opgerichte Kelp Marine Research. | f.visser@uva.nl

Profielpagina