Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Wanneer er in het bestuur van de Centrale Promovendiraad een vacature ontstaat, dan worden promovendi via onze nieuwsbrief en via de nieuwsbrief van de betreffende faculteit opgeroepen om zich kandidaat te stellen voor bestuurslid.

Vertegenwoordigers in het bestuur van de Centrale Promovendiraad nemen 2 jaar plaats in de promovendiraad. Na afloop van hun termijn wordt een vacature verspreid in de faculteit, waarin de promovendi in de faculteit worden opgeroepen zich kandidaat te stellen. Geïnteresseerden worden gevraagd hun motivatie en cv te delen met de Centrale Promovendiraad. Hierna volgt een kort kennismakingsgesprek, en wordt een selectie gemaakt.

Als bestuurslid kun je je inzetten voor de belangen van je medepromovendi. Deelnemen in het bestuur is bovendien een goede manier om meer te weten te komen over de universiteit en je faculteit, en ervaring op te doen in universitaire bestuurlijke aangelegenheden. Ook is het een leuke afwisseling naast je reguliere werkzaamheden als promovendus!

Je neemt deel aan de maandelijkse vergadering van de Centrale Promovendiraad, vergaderingen met de Rector Magnificus, en andere relevante bijeenkomsten op centraal niveau, of in de faculteit. De verschillende belangrijke zaken voor promovendi – zoals sociale veiligheid, begeleiding of mentaal welzijn – worden onderverdeeld onder de leden van de raad, evenals de voorzitter- en secretarisrol.  Ter compensatie van jouw inspanningen wordt jouw contract voor elk jaar dat je zitting neemt met een maand verlengt. Voor externe promovendi of buitenpromovendi wordt er in overleg naar een andere oplossing gezocht.