Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Een promotieonderzoek kan alleen plaatsvinden onder de hoede van een hoogleraar verbonden aan de UvA, of een ander personeelslid van de UvA in bezit van het ius promovendi (zie het Promotiereglement 2020, en de addendum verruiming ius promovendi). Pas nadat een hoogleraar heeft toegezegd je te accepteren als promovendus, kun je verdere stappen ondernemen.

Direct bij aanvang van je promotietraject dien je een verzoek tot toelating tot het promotietraject in. Bij de toelating wordt getoetst of je voldoet aan de wettelijke opleidingseis. Dit houdt in dat je moet beschikken over een Nederlands masterdiploma (of een doctoraal diploma oude stijl).

Beschik je over een ander Nederlands diploma, of een buitenlands diploma? Dan moet je voorafgaand aan het verzoek tot toelating tot het promotietraject een ontheffing van de opleidingseis aanvragen. Omdat het ontheffingsverzoek kan leiden tot een afwijzing, is het van groot belang dat je dit verzoek onmiddellijk na aanvang van je promotietraject indient. 

Indien je reeds in bezit bent van een Nederlandse doctorsgraad (of het buitenlandse equivalent daarvan, zoals een PhD) kom je in beginsel niet in aanmerking voor toelating tot een promotietraject aan de UvA. Slechts in enkele bijzondere situaties is het mogelijk toch toestemming te verkrijgen, en alleen indien deze toestemming voorafgaand aan het promotietraject wordt verzocht. Wend je voor nadere informatie tot het secretariaat van het College voor Promoties (CvP-bb@uva.nl).

Bij het verzoek tot toelating tot het promotietraject wordt vervolgens vastgelegd wie als je begeleiders (promotor en eventuele copromotor) optreden. Je moet minimaal twee begeleiders hebben: twee promotores of een promotor en een copromotor. Tevens wordt vastgelegd onder welke faculteit je promotie valt.

NB Om de formulieren in te vullen, heb je de laatste versie van Adobe reader nodig (Adobe XI).

Specifieke toelatingseisen

Naast de UvA-brede (promotiereglement) en wettelijke eisen (diplomering) kunnen er ook aanvullende specifieke eisen gelden voor de toelating tot een promotietraject. De contactpersoon van de betreffende Graduate School of het onderzoeksinstituut kan je hier nader over informeren:

Joint Doctorate

Wat houdt een Joint Doctorate in?

Het is mogelijk om aan de UvA een joint doctorate te verwerven. Een joint doctorate houdt in dat je aan twee of meer universiteiten tegelijkertijd promoveert.

Het promotieonderzoek en het proefschrift wordt onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van de partneruniversiteiten voorbereid en beoordeeld, en dit leidt tot een gezamenlijke graad, het joint doctorate.  Afspraken hiertoe worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen de betrokken universiteiten (Partnership Agreement of equivalent document) dat de goedkeuring moet krijgen van het College voor Promoties.

Hoe moet ik een Joint Doctorate regelen?

Joint doctorates kunnen alleen worden geïnitieerd met de uitdrukkelijke instemming en ondersteuning vanuit de faculteit in kwestie. Neem dus zo snel mogelijk contact op met je faculteit of onderzoeksinstituut. Je kunt zelf niet een joint doctorate verzoeken.

Net als de ontheffing van de wettelijke opleidingseis (indien nodig) en de toelating tot het promotietraject moet het joint doctorate aan het begin van het promotietraject worden geregeld. Hiervoor geldt een uitloopperiode van maximaal één jaar: binnen een jaar na aanvang van het promotieonderzoek moet de decaan formeel het College voor Promoties om het joint doctorate hebben verzocht. Als dat niet (meer) mogelijk is, vervalt de mogelijkheid van een joint doctorate met de Universiteit van Amsterdam als partner. Binnen een jaar na dagtekening van het verzoek van de decaan moet dan het partnership agreement tevens ondertekend zijn.

Meer informatie

Meer informatie vind je in het  Promotiereglement 2020 en de ondergenoemde Uitvoeringsregeling joint doctorates.  Met vragen over het joint doctorate kun je terecht bij je faculteit of onderzoeksinstituut, en het secretariaat van het College voor Promoties.