Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Er zijn verschillende redenen om te kiezen voor een promotietraject. Hoe weet je of promoveren iets voor jou is en aan welke ingangseisen moet je voldoen?

Het begint allemaal bij een goede oriëntatie: waarom overweeg je een promotie, wat houdt promoveren precies in en over welke competenties moet je beschikken? Als promovendus moet je goed zelfstandig kunnen werken en schrijven en beschikken over:

  • een meer dan gemiddelde interesse in de wetenschap;
  • analytisch denkvermogen;
  • doorzettingsvermogen;
  • een passende vooropleiding (zie onder Ingangseisen). 

Tijdens een promotietraject verricht je voornamelijk onderzoek. Je moet het leuk vinden om je vast te bijten in een onderwerp en dat tot op de bodem uit te zoeken. Zeker naarmate je steeds meer inzicht krijg in je onderzoek, is het belangrijk hoofd- en bijzaken te onderscheiden en verbanden te leggen tussen verkregen data en verworven inzichten.

Ingangseisen

Het primaire criterium voor toelating tot een promotietraject is de wetenschappelijke kwaliteit van de kandidaat: je moet thuis zijn in de theorie en methodologie van je vakgebied. Daarnaast geldt een wettelijke opleidingseis: je moet beschikken over een Nederlands masterdiploma (dan wel een doctoraaldiploma oude stijl), of een buitenlands equivalent.

Niet elke buitenlandse opleiding, al betreft het een masteropleiding, is voldoende om in Nederland toegelaten te worden tot een promotietraject. Hetzelfde geldt voor vooropleidingen in het buitenland die toegang geven tot een promotietraject. Deze zijn niet per definitie equivalent aan een Nederlandse master en rechtvaardigen niet in alle gevallen toelating tot het promotietraject.

Naast een goede vooropleiding is het van groot belang dat je de Engelse taal goed beheerst, aangezien dit de wetenschappelijke lingua franca is. Verder kunnen er nog specifieke eisen gelden van de betreffende Graduate School of het onderzoeksinstituut. Zie hiervoor de vacatureomschrijving.

Verder oriënteren

Om te weten te komen of promoveren inderdaad iets voor je is, kun je:

  • reflecteren op je scriptie: hoe verliep het onderzoeks- en schrijfproces? Welke  feedback ontving je van je scriptiebegeleider? Vond je dat proces leuk en bevredigend?;
  • het gesprek aan gaan met (oud-) promovendi en vragen naar de voor- en nadelen;
  • bladeren in het Album Academicum waarin je de namen en onderwerpen vindt van gepromoveerden aan de UvA;
  • boeken lezen die beginnend promovendi op weg helpen (P. Gosling, L. D. Noordam, ‘Mastering your PhD’ of Herman Lelieveldt, ‘Promoveren: een wegwijzer voor de beginnend wetenschapper’);
  • een afspraak maken met het onderzoeksinstituut/ de graduate school waar het onderzoek van jouw interesse is ondergebracht.