Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Factsheets UvA

Resultaten: 1 - 13 van 13
Resultaten: 1 - 13 van 13
 • Factsheet Balans samenstelling personeelsbestand

  Hoe is het personeelsbestand van de UvA samengesteld? Hoe is de balans tussen vast en tijdelijk personeel, en hoe wetenschappelijk en ondersteunend personeel?

 • Factsheet Financiën

  Is de UvA financieel gezond? Waarom moet er bezuinigd worden? Hoe komt de begroting tot stand?

 • Factsheet Holding

 • Factsheet Internationalisering

  Het aantal internationale studenten groeit, ook aan de UvA. Universiteiten zijn daar blij mee maar de laatste tijd is er ook kritiek. Deze factsheet geeft antwoord op vragen hoe we omgaan met internationalisering aan de UvA.

 • Factsheet Medezeggenschap

  Hoe is de medezeggenschap georganiseerd? Hoe zijn de medezeggenschapsraden samengesteld? Waarover gaan de raden?

 • Factsheet Nieuwe Universiteitsbibliotheek in aanbouw

  Welke mogelijkheden biedt de nieuwe UB? Hoe wordt gezorgd voor een duurzaam ontwerp? Hoe worden omwonenden geïnformeerd?

 • Factsheet Pilot flexstuderen

  Wat is flexstuderen? Voor wie is het bedoeld? Welke opleidingen doen mee en hoe lang duurt de pilot?

 • Factsheet Sociale Veiligheid

  Wij willen dat iedereen zich welkom voelt aan de UvA, dat medewerkers en studenten respectvol met elkaar omgaan en zich onthouden van ongewenst gedrag. In deze factsheet staat wat de UvA doet voor een veilige omgeving om te werken en studeren.

 • Factsheet Studentenhuisvesting

  Waarom neemt het tekort aan studentenwoningen toe? Wat doet de gemeente Amsterdam en wat doet de UvA?

 • Factsheet Studievoorschotmiddelen

  De UvA ontvangt van het Ministerie van OCW studievoorschotmiddelen. Dit geld komt uit de opbrengsten van het invoeren van het leenstelsel en moet (zoals is vastgelegd in het Sectorakkoord wetenschappelijk onderwijs) worden besteed aan nieuwe, innoverende activiteiten ten behoeve van het onderwijs. Hoe gaat de UvA de studievoorschotmiddelen gebruiken? En wie besluit daarover?

 • Factsheet Swaps

  Waarom heeft de UvA Swaps? Heeft de UvA hier verlies op geleden? Worden alle swaps omgezet?

 • Factsheet Vastgoedbeleid

  Waarom werkt de UvA aan vier campussen? Hoe verhoudt de huisvestingsontwikkeling zich tot de bekostiging van onderwijs en onderzoek? Hoe gaat de UvA om met leegstand?

 • Factsheet Voorinvesteringen

  Wat zijn de voorinvesteringen? Om hoeveel geld gaat het en hoe komt dat ten goede aan de onderwijskwaliteit?