Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Kwaliteitszorg

Het werken aan de onderwijskwaliteit is een continu aandachtspunt binnen de UvA. In dit kader wordt het kwaliteitsbeleid van de Universiteit van Amsterdam beschreven. Ten behoeve van systematische kwaliteitsverbetering zijn in 1999 de uitgangspunten voor een systeem van kwaliteitszorg vastgelegd in het Kader Interne Kwaliteitszorg.

In de jaren erna heeft het kader op gezette tijden updates gekregen, bijvoorbeeld naar aanleiding van verschillende invoering van het accreditatiestelsel in 2003 en diverse interne audits waarbij de toepassing van de Plan-Do-Check-Act-cyclus centraal stond. De uitgangspunten voor het kwaliteitsbeleid en de gewenste systematiek van kwaliteitszorg zijn echter niet veranderd ten opzichte van het eerder geformuleerde beleid in 1999. Wel is de beschrijving op een aantal punten aangepast aan de nieuwe context en scherper geformuleerd.

De UvA vindt het belangrijk de effecten van het beleid en de uitvoering daarvan voortdurend te meten, zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin. Voorbeelden van meetinstrumenten zijn het managementinformatiesysteem UvAdata, het studentenfeedbacksysteem UvA Q en de visitaties door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). De accreditatie-uitkomsten zijn te vinden op de website van de NVAO. Daarnaast zijn op de UvA-website de aanbevelingen te raadplegen die voortkomen uit ontwikkelgesprekken die de accreditatieorganisatie voert met de opleidingen.