Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Strategisch Kader Valorisatie

Valorisatie en kennisexploitatie

De UvA beschouwt het realiseren van een zo groot mogelijke impact met kennis die haar onderzoekers genereren als een kerntaak. Kennis die met onderzoek of onderwijs wordt verkregen, dient maatschappelijk of economisch te worden benut. Deze uitgangspunten vormen de basis voor de valorisatiestrategie, -activiteiten en -faciliteiten van de UvA.

Het creëren van maatschappelijke en economische impact met UvA onderzoek wordt steeds belangrijker. In lijn met het Instellingsplan 2021-2026 zal de UvA de komende jaren daarom sterker inzetten op maatschappelijke impact en een schaalsprong maken in valorisatie. In het UvA Strategisch Kader Valorisatie zijn de ambitie, doelen, strategie en actielijnen beschreven om een schaalsprong in valorisatie te realiseren.  De kernelementen uit het UvA Strategisch Kader Valorisatie zijn als volgt.

Ambitie

 • Het realiseren van een schaalsprong in valorisatie

Doelen

 • Vergroten van de impact van ons onderzoek op de markt en de publieke sector
 • Wederkerigheid versterken: beter benutten van externe bronnen voor ons onderzoek en onderwijs
 • Versterken van de maatschappelijke positionering regionaal, nationaal en internationaal

Strategie

 • Vergroten van de strategische sturing en verankering en interfacultaire samenwerking
 • Ontzorgen en stimuleren van wetenschappers en studenten die valorisatie willen oppakken

Actielijnen

 • Cultuur en HR-beleid
 • Versterken strategische sturing en inbedding in de organisatie
 • Ondersteuning
 • Faciliteiten
 • Valorisatie in/via het onderwijs

Lees hier het UvA Strategisch Kader Valorisatie