Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dossier herziening allocatiemodel

Met het vaststellen van het Instellingsplan 2015-2020 werd het tijd het allocatiemodel – dat op dat moment al zo’n 10 jaar gebruikt werd – tegen het licht te houden.

In mei 2016 startte hierover, als onderdeel van het 'Tienpuntenplan' van het College van Bestuur (CvB), een universiteitsbrede discussie. Het doel was te komen tot een allocatiemodel dat breed gedragen wordt door de academische gemeenschap. Hiervoor had het CvB in samenwerking met de medezeggenschap een 'Plan van Aanpak' opgesteld.

Een werkgroep en klankbordgroep gingen vanaf half mei 2016 aan de slag en iedere medewerker en student had de kans om ideeën aan te dragen. Zo waren er themabijeenkomsten en kon iedereen voorstellen en adviezen indienen. De werkgroep allocatiemodel verwerkte de inbreng en presenteerde eind oktober 2016 een voorstel voor een breed gedragen nieuw allocatiemodel aan het College van Bestuur.

Het CvB en de decanen hebben in 2017 meerdere malen gesprekken over dit voorstel gevoerd. Uiteindelijk heeft dat geleid tot een voorstel voor een nieuw allocatiemodel dat gebaseerd is op het oorspronkelijke voorstel van de werkgroep, rekening houdend met de reacties van de decanen daarop.

De Academische Gemeenschap kon vanaf 5 december 2017 input geven op het nieuwe voorstel via denkmee.uva.nl. Tot en met 19 december 2017 konden zij via dat platform reageren. Het voorstel is vervolgens uitgebreid besproken met de medezeggenschapsraden, die in maart 2018 instemden.