Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Jaarverslag en jaarrekening 2016

Uit het Jaarverslag en de Jaarrekening 2016 blijkt een grote mate van continuïteit, zowel in onderwijs en onderzoek als in de bedrijfsvoering en financiën – ondanks dat in 2016 zowel het College van Bestuur als de Raad van Toezicht van de UvA van samenstelling veranderden.

Een greep uit de onderwerpen in het jaarverslag 2016:

Onderwijs

Het aantal ingeschreven studenten steeg naar ruim 31.000. Bovendien blijkt uit de NSE dat de studenttevredenheid steeg. Het jaarverslag beschrijft onder meer hoe het in 2016 gesteld was met studiesucces, met studenten met een niet-westerse achtergrond en internationalisering.

Onderzoek

  • Het aantal promoties was met 546 hoger dan ooit. In het jaarverslag staat o.a. hoe deze promovendi waren verdeeld over de faculteiten en wat de man-vrouw-verhouding was in 2016.
  • Veel beurzen voor UvA-onderzoekers, van de European Research Council en NWO; het jaarverslag noemt de ontvangers.

Financiën, diversiteit en democratisering

In de loop van 2016 rapporteerden de drie commissies – financiën, diversiteit en democratisering - die naar aanleiding van de protesten in 2015 werden samengesteld. In het jaarverslag staat wat de uitkomsten waren en wat daarmee gebeurt.

Personeelsbeleid

Een van de prioriteiten is een sterk en sociaal personeelsbeleid. Het jaarverslag beschrijft hoe daar in 2016 is mee is gestart. 

Betrokken

Het jaarverslag laat ook zien dat de UvA midden in de samenleving staat, ook in 2016. Enkele voorbeelden uit het jaarverslag: Helmer Helmers ontdekte in een scheepswrak uit de Waddenzee 17e-eeuwse kleding voor de Engelse koningin. Methodoloog Claire Stevenson kreeg een prijs voor haar onderzoeksvoorstel waarin creativiteit in het brein met behulp van wiskundige modellen wordt uitgelicht. Student psychobiologie Livio Bod en zijn team ontvingen een prijs voor hun idee om afval van ziekenhuizen om te zetten in energie en drinkwater.

Financieel resultaat 2016

Uiteraard bevat het jaarverslag ook de nodige financiële gegevens en de jaarrekening, die alle een gunstig beeld geven. Financieel gezien was 2016 opnieuw een solide jaar, met een saldo van baten en lasten dat op groepsniveau 10 miljoen euro gunstiger uitkwam dan begroot. Het eigen vermogen steeg naar 277 miljoen en de solvabiliteit naar rond de 40%.