Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Jaarverslag en jaarrekening 2013

In veel opzichten was 2013 voor de UvA een jaar van groei: het aantal studenten steeg weer boven de 30.000, het aantal promoties groeide met 15 procent tot boven de 500, en ook de persoonlijke grants en inkomsten uit tweede en derde geldstroom namen toe.

Mooie cijfers, en slechts enkele van de vele cijfers die in het jaarverslag staan. Sommige niet-kwantificeerbare resultaten zijn echter minstens zo belangrijk. Zoals bijvoorbeeld de verlening van de Instellingstoets Kwaliteitszorg, waarbij de NVAO de maximale score toekende. Ook de intensivering van de samenwerking in de Amsterdam Academic Alliance kreeg in 2013 veel bestuurlijke aandacht.

Financieel was 2013 een positief jaar. Het exploitatieresultaat in onderwijs en onderzoek bedroeg 10,1 miljoen euro. Voor de uitvoering van het Huisvestingsplan werd in 2013 iets minder dan gepland geput uit de huisvestingsreserves, zonder dat overigens het meerjarig kader van dat plan is veranderd. Per saldo rapporteert de UvA als geheel een positief resultaat van 5,1 miljoen euro in het jaarverslag, hetgeen 14 miljoen hoger is dan begroot.