Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Gedragscodes en sociale veiligheid

Op deze pagina vind je verschillende gedragscodes van de UvA, en het Reglement en de Jaarverslagen Vertrouwenspersoon.

 • Gedragscode van de UvA

  De UvA heeft een gedragscode die van toepassing is op alle medewerkers en studenten van de UvA. Daarin staat hoe we met elkaar omgaan en wat te doen als er sprake is van ongewenst gedrag:

 • Huis- en gedragsregels van de UvA
 • VSNU Statement over sociale veiligheid

  Samen met alle andere Nederlandse universiteiten heeft de UvA een statement opgesteld over sociale veiligheid:

  Sociale veiligheid binnen onze universiteiten: voor een veilige, open en respectvolle sector

  De Nederlandse universiteiten staan voor een veilige omgeving voor hun studenten, medewerkers en bezoekers. Collegialiteit, integriteit, gelijkwaardigheid, respect, openheid en aandacht voor de ander staan hoog in het vaandel van de Nederlandse universiteiten. Elke vorm van ongewenst gedrag, zoals seksuele of andere vormen van intimidatie, agressie, pesten of discriminatie, is voor de Nederlandse universiteiten onaanvaardbaar. Op alle bestuurlijke niveaus, van het college van bestuur tot aan de werkvloer van onderwijs en onderzoek, wordt die boodschap uitgedragen. Universiteiten zien het als belangrijke opdracht om bij vermeend ongewenst gedrag zo adequaat en gepast mogelijk te handelen.

  Universiteiten dragen verantwoordelijkheid voor een positief werk- en studieklimaat waarin iedereen binnen de universitaire gemeenschap in staat wordt gesteld om zijn/haar talenten te ontplooien. Universiteiten zijn bij uitstek instellingen waar mensen met uiteenlopende achtergronden elkaar ontmoeten en met elkaar samenwerken. Allen die aan onze universiteiten verbonden zijn, als student, medewerker of bezoeker, dragen eraan bij dat we elkaar respectvol behandelen, ongeacht herkomst, godsdienstige overtuiging, seksuele voorkeur, handicap, rol of functie. Het is aldus de taak van allen om zich binnen de instelling actief in te zetten voor sociale veiligheid.

 • VSNU Gedragscode 'Goed Bestuur'

  De UvA hecht, met de andere Nederlandse universiteiten, waarde aan de transparantie van en de verantwoording over het bestuur. Daarom hebben de Nederlandse universiteiten een eigen gedragscode ‘Goed bestuur’ opgesteld en ondertekend.

  De gedragscode is in 2013 herzien en na te lezen op de website van de VSNU.

  Naast de code ‘Goed Bestuur’ hebben de universiteiten zich gecommitteerd aan gedragscodes die de VSNU heeft opgesteld op het gebied van onderwijs, onderzoek, zorgvuldige wetenschapsbeoefening en bedrijfsvoering. Deze codes zijn na te lezen op de website van de VSNU.

  Informatie over de naleving van de code ‘Goed Bestuur’ is onder andere te vinden in:

 • Gedragscodes onderzoek

  In de sectie 'Wetenschappelijke integriteit' vind je de volgende gedragscodes:

  • European Code of Conduct for Research Integrity
  • Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit

  Onder Onderzoeksregelingen en -reglementen vind je:

  Gedragscode persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek

 • Gedragscodes onderwijs

  Onder Onderwijsregelingen en -reglementen vind je de volgende gedragscodes:

  • Gedragscode Promotie- en kennismakingstijd van studenten
  • Gedragscode vreemde talen UvA
  • Gedragscode voor international studenten (VSNU)

Vertrouwenspersonen

Hier vind je het Reglement Vertrouwenspersoon aan de UvA en de Gedragscode voor vertrouwenspersonen (in één document):

Jaarverslagen Vertrouwenspersonen