Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

De Centrale Ondernemingsraad (COR) wil meer vaste contracten voor docenten (05-04-22)

De Centrale Ondernemingsraad (COR) wil meer vaste contracten voor docenten

De COR heeft zich de afgelopen jaren intensief beziggehouden met meer vaste contracten voor docenten. Net als de actiegroep Casual Amsterdam, die afgelopen vrijdag demonstreerde bij het Maagdenhuis, wil zij dat docenten vaker in vaste dienst worden genomen. Daarnaast wil zij ook dat de loopbaanperspectieven voor zowel tijdelijke als vaste docenten verbeteren en het beleid op alle faculteiten zoveel mogelijk hetzelfde is.

Drie doelen voor docentenbeleid

De COR pleit voor meer vaste contracten voor structurele taken, omdat de kwaliteit van onderwijs gebaat is bij docenten die zich voor langere tijd inzetten voor onderwijstaken. Daarnaast wil de COR dat docenten loopbaanperspectieven aangeboden krijgen die recht doen aan hun behoeftes en wensen. Bovendien moet dit beleid voor alle faculteiten zoveel mogelijk hetzelfde zijn, omdat medewerkers van de UvA dezelfde rechten hebben.

Hoe nu verder?

De COR spreekt de hoop uit te komen tot vooruitstrevend docentenbeleid. Gezien de urgentie van het probleem hadden de COR en de Universitaire Commissie voor het Lokaal Overleg (UCLO) al besloten gezamenlijk het overleg met het College van Bestuur (CvB) aan te gaan. Het UCLO is het overleg tussen het CvB en de vakorganisaties. Hopelijk komen wij voor de zomer tot een akkoord.

De COR ervaart de acties van Casual Amsterdam als een steun in de rug bij dit overleg. Een andere steun in de rug is een inventarisatie van de problemen van docenten van de OR van de Faculteit der Geesteswetenschappen. Deze inventarisatie wordt deze week aan het CvB aangeboden.

Central Works Council (COR) wants more permanent contracts for lecturers

In recent years the COR has worked intensively to achieve more permanent contracts for lecturers. Just like the action group Casual Amsterdam, which was demonstrating outside the Maagdenhuis last Friday, the COR wants more lecturers to be given a permanent position. It also wants to improve the career prospects of both temporary and permanent lecturers and to have a uniform policy on this across all faculties wherever possible.

Three objectives for lecturer policy

The COR is arguing for more permanent contracts for structural tasks, as it is beneficial for the quality of teaching if lecturers can commit to teaching tasks for a longer period. The COR also wants lecturers to be offered career prospects that do justice to their needs and desires. Moreover, wherever possible this policy should be uniform across all faculties, because UvA staff have the same rights.

What now?

The COR expresses its hope that a progressive lecturer policy will be arrived at. Given the urgency of the problem, the COR and the University Local Consultative Committee (UCLO) had already decided to jointly approach the Executive Board. The UCLO is the consultative body between the Executive Board and the representative employee organisations. We hope to reach an agreement before the summer.

The COR experiences the actions by Casual Amsterdam as a support in these consultations. Further support came in the form of an analysis of the problems of lecturers by the Works Council of the Faculty of Humanities. This analysis will be presented to the Executive Board this week.