Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Kies je filters

Factsheets UvA

Resultaten: 1 - 11 van 11
Resultaten: 1 - 11 van 11
 • Nieuwe Universiteitsbibliotheek in aanbouw

  Welke mogelijkheden biedt de nieuwe UB? Hoe wordt gezorgd voor een duurzaam ontwerp? Hoe worden omwonenden geïnformeerd?

 • Factsheet Swaps

  Waarom heeft de UvA Swaps? Heeft de UvA hier verlies op geleden? Worden alle swaps omgezet?

 • Factsheet Balans samenstelling personeelsbestand

  Hoe is het personeelsbestand van de UvA samengesteld? Hoe is de balans tussen vast en tijdelijk personeel, en hoe wetenschappelijk en ondersteunend personeel?

 • Factsheet Medezeggenschap

  Hoe is de medezeggenschap georganiseerd? Hoe zijn de medezeggenschapsraden samengesteld? Waarover gaan de raden?

 • Factsheet Studentenhuisvesting

  Waarom neemt het tekort aan studentenwoningen toe? Wat doet de gemeente Amsterdam en wat doet de UvA?

 • Factsheet Financiën

  Is de UvA financieel gezond? Waarom moet er bezuinigd worden? Hoe komt de begroting tot stand?

 • Factsheet Vastgoedbeleid

  Waarom werkt de UvA aan vier campussen? Hoe verhoudt de huisvestingsontwikkeling zich tot de bekostiging van onderwijs en onderzoek? Hoe gaat de UvA om met leegstand?

 • Factsheet Holding

  Wat doet de UvA Ventures Holding BV? Waarom is de holding opgericht en van wie is de holding? Waarom investeert de holding in nieuwe bedrijven?

 • Factsheet Voorinvesteringen

  Wat zijn de voorinvesteringen? Om hoeveel geld gaat het en hoe komt dat ten goede aan de onderwijskwaliteit?

 • Factsheet Pilot flexstuderen

  Wat is flexstuderen? Voor wie is het bedoeld? Welke opleidingen doen mee en hoe lang duurt de pilot?

 • Factsheet Studievoorschotmiddelen

  De UvA ontvangt van het Ministerie van OCW studievoorschotmiddelen. Dit geld komt uit de opbrengsten van het invoeren van het leenstelsel en moet (zoals is vastgelegd in het Sectorakkoord wetenschappelijk onderwijs) worden besteed aan nieuwe, ...