Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Over de Universiteit

UniversiteitsForum

Vanuit welke waarden opereren we als Universiteit van Amsterdam? Welke strategische koers moet de UvA varen en hoe moet de toekomst van de universiteit als geheel eruit zien? Deze vragen vormen het vertrekpunt van het UniversiteitsForum van de UvA.

Foto: Folia, Daniël Rommens

In het UniversiteitsForum geven medewerkers en studenten van de UvA, die door loting zijn uitgenodigd, vorm aan de intellectuele discussie over de UvA. De discussies binnen het Forum zijn bedoeld om het College van Bestuur en de decanen van de faculteiten input te geven voor de ontwikkeling van strategieën en lange-termijnplannen, die daarna met de vaste adviescommissies en medezeggenschap worden besproken. Het UniversiteitsForum vervangt de medezeggenschap dus niet.

Pilot

Het UniversiteitsForum is in januari 2018 van start gegaan. Het gaat om een pilot die tot de zomer van 2019 duurt. Daarna vindt evaluatie plaats en besluit het College van Bestuur over het al dan niet omzetten van het experiment in een vast UniversiteitsForum. In de pilotfase wordt geëxperimenteerd met de vorm: tafelsessies, plenaire gesprekken en lagerhuis-opstelling. Soms wordt gewerkt met gastinleiders op specifieke thema’s.

Open en openbaar

Binnen het UniversiteitsForum zijn alle leden gelijk. Vrijuit en open het gesprek met elkaar voeren staat voorop. De leden zijn door loting uitgenodigd om zo ook de medewerkers en studenten een stem te kunnen geven die anders misschien wat meer op de achtergrond blijven. De bijeenkomsten zijn openbaar; iedereen kan er als toehoorder bij zijn.

 • Aanleiding

  Een van de aanbevelingen van de commissie Democratisering & Decentralisering, eind 2016, was het oprichten van een 'breed samengesteld deliberatief forum'. Na inventarisatie van de mogelijkheden vond op 31 maart 2017 een openbare discussiebijeenkomst plaats, waarvan de conclusies vervolgens online hebben gestaan op denkmee.uva.nl, zodat iedereen input kon geven. Daarna heeft het College het voorstel voor de opzet van het experiment met de medezeggenschap besproken en vastgesteld.

  Meer informatie over de commissie Democratisering & Decentralisering

 • Samenstelling

  Het UniversiteitsForum bestaat uit 54 medewerkers en studenten (uit de verschillende faculteiten en diensten van de UvA), de leden van het College van Bestuur (CvB) en de decanen van de faculteiten.

  De diverse geledingen binnen de UvA zijn vertegenwoordigd. Per faculteit is er een plek voor een hoogleraar, een promovendus, een lid van de overige vaste wetenschappelijk staf, een lid van de overige tijdelijke wetenschappelijke staf, drie studenten (ACTA twee) en een lid van het ondersteunend- en beheerspersoneel (obp). Daaraan zijn zes medewerkers van de centrale diensten toegevoegd.

  Voor elk van deze plekken is geloot uit degenen die tot de betreffende geleding en faculteit (respectievelijk de diensten) behoren en die minstens sinds 1 februari 2017 verbonden zijn aan de UvA of het AMC (inclusief AMC Medical Research, AMR). Alleen voltijdsstudenten en medewerkers met een aanstelling van minimaal 19 uur lootten mee. De loting vond in november 2017 plaats op basis van het personeelssysteem en het studenteninformatiesysteem (SIS).

  Naast de bovenstaande vertegenwoordigers van medewerkers en studenten heeft het UniversiteitsForum ex officio-leden. Dit zijn - naast de leden van het CvB en de decanen - de diversity officer van de UvA en de voorzitter van de Algemene Instellingsgebonden Ethische Commissie (AIEC).

 • Reglement

  Bij het besluit per 2018 te starten met de pilot UniversiteitsForum heeft het College van Bestuur van de UvA op 24 oktober 2017 ook het reglement vastgesteld. In het reglement zijn onder andere taak en doel, samenstelling en zittingstermijnen vastgelegd.

  Download het reglement (PDF)
 • Verslagen
  • Bijeenkomst 5 juni 2019
   Het eerste onderwerp van gesprek was het vervolg op het experiment UniversiteitsForum. Hoofdonderwerp waren de kernwaarden van de UvA en daarbij behorende gedragsregels. Lees het verslag.

  • Bijeenkomst 18 maart 2019
   Onderwerp van gesprek was het Concept Kader Diversiteitsbeleid. Lees het verslag.

  • Bijeenkomst 27 september 2018
   De leden van het UniversiteitsForum discussieerden over de politieke en morele kanten van de bekostiging van onderwijs en onderzoek. Lees het verslag.
    
  • Bijeenkomst 24 mei 2018
   Drie thema’s stonden centraal: 1) dient de UvA-gemeenschap bepaalde politieke of morele standpunten te betrekken?, 2) van wie en voor wie is de wetenschap?, en 3) betekenis voor het personeelsbeleid. Lees het verslag (PDF).
    
  • Bijeenkomst 25 januari 2018
   De forumleden verkenden de kernwaarden van de UvA en een mogelijk charter. Lees het verslag.