Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Mentorprogramma’s en trainingen

Mentor- en talentprogramma’s

Door mentorprogramma’s en talentprogramma’s geeft de Universiteit van Amsterdam mede invulling aan twee doelstellingen in de nota diversiteit: toegankelijkheid en studiesucces voor alle studenten en werving, selectie, aanstelling, bevordering en behoud van medewerkers met een diverse achtergrond.

 • Get Ready Summerschool: Speciaal voor studenten die als eerste in hun familie gaan studeren (ook wel eerste generatie studenten genoemd) biedt de UvA het driedaagse online zomerprogramma Get Ready. Om alvast thuis te raken op de UvA en goed voorbereid te starten. Lees meer over de Get Ready Summerschool.
   
 • Academic Diversity Program. Dit is een ‘peer-to-peer’ en social mentoring programma voor studenten. Op alle faculteiten helpen ouderejaarsstudenten de eerstejaars zich te ontplooien en hun weg te vinden op de UvA, met speciale aandacht voor studenten voor wie studeren aan de universiteit geen vanzelfsprekendheid is. Lees meer over het Academic Diversity Program.
   
 • Meet your Mentor. Dit mentorprogramma koppelt derdejaars bachelorstudenten en masterstudenten met een niet-westerse achtergrond aan een mentor uit het bedrijfsleven, om hen zo beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Lees meer over Meet your Mentor.
   
 • Talentenprogramma gepromoveerde onderzoekers uit ondervertegenwoordigde groepen. Dit meerjarig traject duurt maximaal zes jaar (bij een voltijd dienstverband) en beslaat de ontwikkeling en doorgroei naar UHD met een vast dienstverband. Lees meer over het talentenprogramma.
   
 • Mentorprogramma voor medewerkers. In oktober 2020 is een nieuw mentorprogramma gestart om medewerkers die zijn ondervertegenwoordigd in hogere WP- en OBP-functies te ondersteunen in hun verdere loopbaanontwikkeling. Lees meer over het mentorprogramma voor talent.

Diversiteitstrainingen

Diversiteit is een vast onderdeel geworden van de leiderschapsprogramma’s bij de UvA. Opleidingscommissies die dit willen, wordt ondersteuning geboden bij de gewenste dekolonisering van het curriculum. Daarnaast biedt het Chief Diversity Officer team workshops aan voor studenten en medewerkers op het gebied van gelijkwaardigheid, diversiteit, inclusie en sociale veiligheid.

Handreiking voor faculteiten en diensten

Er is een overzicht gemaakt van diversiteitstrainingen om faculteiten en diensten te ondersteunen in hun streven naar meer diversiteit en inclusie. De decanen, hoofden P&O, Chief Diversity Officer en Faculty Diversity Officers hebben deze handreiking ontvangen. We gaan de ervaringen daarmee actief monitoren. Hetzelfde geldt voor een overzicht van executive searchbureaus met expertise ten aanzien van diversiteit. Ben je medewerker bij de UvA en wil je het overzicht van trainingen en executive searchbureaus ontvangen? Stuur dan een e-mail naar Erik van Zetten van de afdeling HR beleid en strategie via h.vanzetten@uva.nl.

Docenten toerusten voor inclusief onderwijs

De UvA wil docenten toerusten voor het ontwerpen van inclusieve onderwijsprogramma’s. In de volgende programma’s is aandacht voor diversiteit en inclusie:

 • Basiscursus didactiek voor startende docenten
 • BKO
 • Verdiepingscursussen: open cursusaanbod TLC
 • LOL: Leergang Onderwijskundig Leiderschap

In de programma’s komt het scheppen van een sociaal veilige en inclusieve omgeving aan de orde. Ook wordt het thema ‘omgaan met macht’ besproken en gereflecteerd op de eigen achtergrond en die van anderen bij het bespreken van actuele onderwijsthema’s. Dit professionaliseringsaanbod wordt op facultair niveau aangevuld met intervisie, training, workshops en kennisdelingssessies, onder andere gericht op diversiteit en sociale veiligheid.

Op de medewerkerssite (inlog vereist) vind je een overzicht van de verschillende opleidingen en lees je hoe sociale veiligheid en inclusie in diverse programma terugkomt.