Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Mentorprogramma’s en trainingen

Mentorprogramma’s, talentprogramma’s en trainingen zijn een belangrijk onderdeel van de ambities van de Universiteit van Amsterdam rondom diversiteit. Ze helpen bij toegankelijkheid en studiesucces voor alle studenten en bij de werving, selectie, aanstelling, bevordering en het behoud van medewerkers met een diverse achtergrond.

Mentor- en talentprogramma’s

De UvA biedt mentor- en talentprogramma’s aan voor studenten en medewerkers in verschillende fasen van hun studie of werk.

 • Aankomende studenten

  Get Ready Summerschool

  Speciaal voor studenten die als eerste in hun familie gaan studeren (ook wel eerste generatie studenten genoemd) biedt de UvA het driedaagse zomerprogramma Get Ready! om alvast te wennen aan de universiteit en goed voorbereid te starten aan de studie.

 • Huidige studenten

  Homework Hub

  Via het CDO initiatief Homework Hub kunnen bachelor en masterstudenten van de FdR bij een maatschappelijke partnerorganisatie van de universiteit stage lopen of meewerken aan projecten die kansenongelijkheid bestrijden.

  Diversiteit en inclusie trainingen

  Naast mentor- en talentprogramma’s voor specifieke groepen binnen de universiteit, biedt de UvA ook diversiteitstrainingen aan. Voor studenten of medewerkers die zich willen verdiepen in bijvoorbeeld sociale veiligheid biedt het Centrale Diversity Officer team samen met de stichting Our Bodies Our Voice gratis workshops aan bij elke faculteit.

  Meet Your Mentor

  Dit mentorprogramma van het CDO team koppelt derdejaars bachelorstudenten en masterstudenten uit een ondergerepresenteerde groep en/of eerstegeneratie studenten aan een mentor uit het bedrijfsleven, om hen zo beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt.

  Baanbrekers

  Voor studenten die als eerste in hun familie naar de universiteit gaan en tijdens gezellige bijeenkomsten studenten willen ontmoeten voor wie dit ook zo is, en die samen aan hun talenten en studievaardigheden willen werken.

 • Medewerkers

  Mentorprogramma voor talent

  In dit mentorprogramma kunnen mentees met een wetenschappelijke positie (alle functies uitgezonderd hoogleraar) of een OBP-functie in schaal 9 t/m 12 sparren met ervaren mentoren over bijvoorbeeld loopbaankeuzes.

  Talentprogramma gepromoveerde onderzoekers uit ondervertegenwoordigde groepen

  Via dit talentprogramma kunnen 7 gepromoveerde onderzoekers meedoen aan een meerjarig facultair traject, dat na succesvolle afronding resulteert in een bevordering tot universitair hoofddocent (UHD) met een vast dienstverband.

  Diversiteit en inclusie trainingen

  Naast mentor- en talentprogramma’s voor specifieke groepen binnen de universiteit, biedt de UvA ook diversiteitstrainingen aan. Voor studenten of medewerkers die zich willen verdiepen in bijvoorbeeld sociale veiligheid biedt het Centrale Diversity Officer team samen met de stichting Our Bodies Our Voice gratis workshops aan bij elke faculteit.

  Om faculteiten en diensten te ondersteunen in hun streven naar meer diversiteit en inclusie is voor hen een overzicht gemaakt van diversiteitstrainingen en executive searchbureaus. Ben je medewerkers bij de UvA en wil je dit overzicht ontvangen? Stuur dan een e-mail naar Erik van Zetten van de afdeling HR beleid en strategie via h.vanzetten@uva.nl.

  Een inclusieve universiteit

  Diversiteit en inclusie is een vast onderdeel geworden van leiderschapsprogramma’s bij de UvA, maar bijvoorbeeld ook bij de volgende onderwijsprogramma’s:

  • Basiscursus didactiek voor startende docenten
  • BKO
  • Verdiepingscursussen TLC
  • LOL: Leergang Onderwijskundig Leiderschap

  In de programma’s komt het scheppen van een sociaal veilige en inclusieve omgeving aan de orde. Ook wordt het thema ‘omgaan met macht’ besproken en gereflecteerd op de eigen achtergrond en die van anderen bij het bespreken van actuele onderwijsthema’s. Dit professionaliseringsaanbod wordt op facultair niveau aangevuld met intervisie, training, workshops en kennisdelingssessies, onder andere gericht op diversiteit en sociale veiligheid.