Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Onze sterke internationale oriëntatie komt terug in de curricula van de opleidingen, in de onderzoeksactiviteiten en in de organisatiecultuur. Aan de UvA studeren en werken meer dan 100 nationaliteiten. We willen internationaal talent aantrekken en investeren in uitwisseling, (onderzoeks)netwerken en relaties wereldwijd.
Internationale samenwerking

We hebben nauwe samenwerkingsverbanden met universiteiten in binnen- en buitenland

Internationale netwerken

We maken deel uit van diverse prestigieuze netwerken

Buitenlands talent

We zijn een aantrekkelijke universiteit voor buitenlands talent 

 • Onderwijs bereidt studenten voor op loopbaan in wereldwijde arbeidsmarkt

  De globalisering van de arbeidsmarkt zorgt voor een steeds toenemende vraag naar hoger opgeleiden met internationale en interculturele competenties en internationale studie- of werkervaring. Wij bereiden onze studenten voor op een toekomstige loopbaan in deze wereldwijde arbeidsmarkt.

  • In de masterfase bieden we diverse international classrooms. Het onderwijs van deze masteropleidingen is Engelstalig en de thematische en geografische focus in het curriculum beperkt zich niet alleen tot Nederland; ook het oordeel elders in de wereld wordt meegenomen.
  • Het Engelstalige onderwijs maakt deze masters (ook) zeer aantrekkelijk voor buitenlandse studenten. Dat versterkt meteen het internationale karakter: de studenten leren omgaan en samenwerken met studenten uit andere landen en culturen.
  • Voor de bachelorfase geldt dat wij studenten stimuleren om naar het buitenland te gaan om internationale studie-ervaring op te doen. De UvA zorgt voor de afstemming met partners in het buitenland zodat studieplaatsen en uitwisselingsmogelijkheden zo veel mogelijk aansluiten op de curricula van de UvA.
  • Ook masterstudenten stimuleren we om zich internationaal te oriënteren, door een summerschool in het buitenland te volgen of een internationale stage te doen.
 • Nauwe internationale samenwerking op het gebied van onderzoek
  • Als onderzoeksintensieve universiteit werken we nauw samen met andere universiteiten in binnen- en buitenland.
  • Het gaat dan om bijvoorbeeld gezamenlijke onderzoeksprojecten of om onderzoeksgroepen die gebruikmaken van elkaars data, kennis en infrastructuur en op die wijze synergie creëren waardoor de kwaliteit van het onderzoek toeneemt.
  • Ook zijn er talloze onderzoeksonderwerpen van maatschappelijk belang – de zogenaamde grand societal challenges – waarvan het belang de landsgrenzen overstijgt. Onderzoek naar klimaatverandering, infectieziekten, stedelijke ontwikkeling en dergelijke hebben aanzienlijk meer waarde in een grotere, internationale context.
  • Door (inter)nationale samenwerking wordt de schaalgrootte bereikt die nodig is voor grote onderzoeksfaciliteiten, zoals bijvoorbeeld een deeltjesversneller of laboratoria voor nanotechnologie.
 • Internationaal karakter komt terug in organisatiecultuur
  • Het internationale karakter van de UvA komt ook terug in de organisatiecultuur. Studenten, onderzoekers en docenten uit het buitenland: we bieden een aantal diensten om je thuis te laten voelen op de UvA, in Amsterdam en in Nederland. Tweetalige communicatie zorgt er onder meer voor dat je je deel voelt en blijft voelen van de UvA-gemeenschap.
  • Van onze docenten wordt verwacht dat ook zij, net als de studenten, zich internationaal oriënteren/hebben georiënteerd en beschikken over internationale competenties. Wij stimuleren ook hen om bijvoorbeeld een semester te doceren aan een universiteit in het buitenland, deel te nemen aan internationale congressen of een summer school te geven of te volgen in het buitenland.
 • Buitenlands talent
  • De UvA behoort als onderzoeksintensieve en internationaal georiënteerde universiteit tot de top van de Europese instellingen. Daarmee is de UvA een aantrekkelijke universiteit voor buitenlands talent voor een masteropleiding of voor het behalen van hun PhD-graad.
  • Buitenlandse talentvolle studenten leveren op hun beurt een impuls aan het internationale karakter van de universiteit en het onderwijs. Bovendien brengen zij andere inzichten en ervaringen mee die het onderwijs kunnen verbreden of verdiepen.
  • Voor studenten van buiten de Europese Unie stelt het Amsterdam Merit Scholarship jaarlijks beurzen beschikbaar met een gezamenlijke waarde van een miljoen euro. Met een beurs van het Amsterdam Merit Scholarship krijgen talentvolle studenten de gelegenheid een masteropleiding aan de UvA te volgen.

Internationale netwerken

De UvA maakt deel uit van een aantal prestigieuze, internationale netwerken van samenwerkende universiteiten.

 • League of European Research Universities (LERU)

  Sinds 2006 zijn we lid van LERU, een netwerk van 24 onderzoeksintensieve Europese universiteiten dat pleit voor het belang van fundamenteel onderzoek in Europa en de onderlinge samenwerking stimuleert.

  LERU is een van de belangrijkste lobbyisten binnen de Europese Unie op het gebied van onderzoek en innovatie. De aangesloten universiteiten zijn goed voor ongeveer een vijfde tot een kwart van alle Europese subsidies voor fundamenteel onderzoek en vormen, door de samenwerking in LERU, een serieuze gesprekspartner voor de EU.

  Ook de universiteiten van Utrecht en Leiden zijn aangesloten bij LERU.

 • Universitas 21 (U21)

  In 2010 zijn we toegetreden tot Universitas21 (U21), een wereldwijd netwerk van 24 universiteiten dat zich richt zich hoofdzakelijk op het stimuleren van de mobiliteit van studenten door onderlinge uitwisselingen, summer schools en conferenties voor studenten. Ook worden conferenties georganiseerd voor early career researchers die daardoor in staat worden gesteld met elkaar in contact te komen en een netwerk op te bouwen.

  We zijn de enige Nederlandse universiteit die is aangesloten bij U21.

 • EPICUR

  Sinds juni 2019 participeert de UvA aan EPICUR, The European Partnership for Innovative Campus Unifying Regions,  van Erasmus + en de Europese Commissie.

  Samen met acht Europese universiteiten nemen we deel aan EPICUR, een alliantie om een innovatieve 'Europese universiteit' te ontwikkelen, voor de nieuwe generatie van Europese burgers, om de grote maatschappelijke uitdagingen in Europa het hoofd te kunnen bieden. Door de Europese Commissie is een subsidie toegekend van 5 miljoen euro voor drie jaar.  Het onderwijs op het terrein van Liberal Arts and Sciences staat centraal. Een van de lange-termijndoelen is het creëren van een Europese bachelor in Liberal Arts and Sciences.

  De eerste drie jaar vormen de pilotfase. Hierin zijn er zes werkpakketten, die ieder door een van de partners wordt geleid. De UvA leidt het werkpakket gericht op het bevorderen van meertaligheid en inclusieve governance. Download het Factsheet (pdf, 2p.).

  De EPICUR-alliantie bestaat uit acht partners, onder penvoerderschap van de Universiteit Straatsburg. De partnerinstellingen, naast de UvA en de Universiteit van Straatsburg zijn: